Adipine

Podstawowe skladniki:

amlodypina,

Postać leku:

tabletki

Nazwa międzynarodowa:

Zamienniki:

Działanie:

Właściwości obniżające ciśnienie tętnicze krwi, zmniejszające zapotrzebowanie serca na tlen, rozszerzające tętniczki wieńcowe,

Wskazania:

Przy nadciśnieniu tętniczym. W profilaktyce stabilnej dławicy piersiowej oraz dławicy naczynioskurczowej (Prinzmetala) dusznicy bolesnej.Lek nie jest wskazany do leczenia ostrych ataków dusznicy bolesnej.

Wazne Informacje:

Sposób użycia. Stosować doustnie. Dawkę i częstotliwość stosowania leku ustala lekarz. Preparat można przyjmować niezależnie od posiłku. Nie zaleca się podawania leku dzieciom poniżej 18 roku życia. Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania leku w tej grupie pacjentów nie zostały ustalone. Uwaga! Przed odstawieniem leku zaleca się stopniowe zmniejszanie dawki. Aby leczenie było skuteczne i jak najbardziej bezpieczne należy przestrzegać zaleceń lekarza prowadzącego. Zapoznaj się z właściwościami leku opisanymi w ulotce przed jego zastosowaniem. Przed zastosowaniem leku należy sprawdzić datę ważności podaną na opakowaniu (etykiecie). Nie należy stosować leku po terminie ważności.Przechowuj lek w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta. Lek ten został przepisany przez lekarza prowadzącego celem leczenia konkretnego schorzenia. Nie należy go odstępować innym osobom ani używać w innych okolicznościach bez konsultacji z lekarzem. Działania niepożądane: ból głowy, obrzęki, uczucie zmęczenia, osłabienie, zaczerwienienie twarzy, kołatanie serca. Rzadko niedociśnienie, bóle zamostkowe, zaburzenia rytmu serca, zaparcia, biegunka, bóle stawów, bezsenność, świąd, wysypka. W przypadku wystąpienia innych, niewymienionych działań niepożądanych, należy poinfromować lekarza. Ostrzeżenia: Należy poinformować lekarza w przypadku nadwrażliwości na amlodypinę, inne leki z grupy dihydropirydyny lub jakąkolwiek substancję pomocniczą preparatu, zaburzeń funkcji wątroby i/lub nerek, przyjmowania innych leków stosowanych w leczeniu nadciśnienia. Należy poinformować lekarza o ciąży lub o podejrzeniu ciąży oraz karmieniu piersią.Występowanie po zastosowaniu leku takich działań niepożądanych jak np. zawroty głowy, senność stwarza niebezpieczeństwo związane z prowadzeniem pojazdów oraz obsługą maszyn.

Oceń to post
Dodaj komentarz 0

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *