Altramet (iniekcje)

Podstawowe składniki:

cymetydyna,

Postać leku:

roztwór do wstrzykiwań

Nazwa międzynarodowa:

Zamienniki:

Działanie:

Właściwości hamuje wydzielanie soku żołądkowego, hamuje wydzielanie kwasu solnego w żołądku,

Wskazania:

W chorobie wrzodowa żołądka i dwunastnicy, zapaleniu przełyku wywołanego refluksem żołądkowo-przełykowym, zespole Zollinger-Ellisona, zapobieganiu zachłystowemu zapaleniu płuc w czasie znieczulenia do zabiegów, w profilaktyce wrzodów stresowych, krwawieniu z górnego odcinka przewodu pokarmowego.

Ważne informacje:

Sposób użycia. Stosować dożylnie lub domięśniowo. Dawkę i częstotliwość podawania preparatu ustala lekarz.Działania niepożądane: biegunka, nudności, wymioty, bóle i zawroty głowy,  bóle mięśniowe, zaburzenia orientacji, uczucie zmęczenia, wysypki, spadki ciśnienia, zaburzenia rytmu przy podawaniu dużych dawek u chorych z chorobami serca, zaburzenia funkcji wątroby, ostre zapalenie trzustki, rozrost gruczołów piersiowych, impotencja – przy stosowaniu dużych dawek. Ostrzeżenia: Należy poinformować lekarza w przypadku nadwrażliwości na na cymetydyne lub pozostałe składniki preraratu, chorób nerek, wątroby i/lub serca, przyjmowania doustnych leków przeciwzakrzepowych, fenytoiny, benzodiazepin, ?-blokerów, teofiliny, amiodaronu, lidokainy, prokainamidu, karbamazepiny, metronidazolu, nifedypiny,  ketokonazolu, metoklopramidu i leków zobojętniających sok żołądkowy.Należy poinformować lekarza o ciąży lub o podejrzeniu ciąży oraz karmieniu piersią.

Oceń to post
Udostępnij:
Dodaj komentarz 0

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. Required fields are marked *