Clindo

Podstawowe składniki:

klindamycyna,

Postać leku:

kapsułki, roztwór do wstrzykiwań

Nazwa międzynarodowa:

Zamienniki:

Działanie:

Właściwości antybiotyczne, bakteriostatyczne,

Wskazania:

Przy leczeniu ciężkich zakażeń wywołanych przez bakterie wrażliwe na klindamycynę (głównie bakterie beztlenowe, gronkowce i paciorkowce), tj. zakażenia górnych dróg oddechowych (zapalenie zatok, migdałków, gardła), paciorkowcowe i gronkowcowe zapalenie ucha środkowego, zakażenia dolnych dróg oddechowych (m.in. zachłystowe zapalenie płuc, ropień płuca, ropniak opłucnej), zakażenia w obrębie jamy brzusznej i miednicy mniejszej oraz zakażenia żeńskich narządów płciowych, zakażenia skóry i tkanek miękkich, zakażenia w obrębie zębów, kości i stawów (m.in. gronkowcowe i paciorkowcowe zapalenie kości, szpiku kostnego, stawów).

Ważne informacje:

Sposób użycia. Dawkę i częstotliwość przyjmowania leku ustala lekarz.Tabletki: doustnie.Roztwór: domięśniowo bądź dożylnie.Leku nie podaje się noworodkom do 30. dnia życia.Działania niepożądane: ból brzucha, biegunka, nudności, wymioty, zapalenie błony śluzowej przełyku i jamy ustnej, niekiedy rzekomobłoniaste zapalenie jelit (zwłaszcza u osób w podeszłym wieku), drżenia i nużliwość mięśni, reakcje nadwrażliwości (wysypka odropodobna, świąd, pokrzywka, bardzo rzadko zespół Stevensa-Johnsona, zespół Lyella, gorączka polekowa). Obserwowano także bolesność i nacieki zapalne po domięśniowym podaniu oraz sporadycznie zakrzepowe zapalenie żyły po podaniu dożylnym. Wskazaniami do odstawienia leku są: biegunka o ciężkim przebiegu, rzekomobłoniaste zapalenie jelit i wysypka skórna.Ostrzeżenia: Należy poinformować lekarza w przypadku nadwrażliwości na składniki preparatu. Należy poinformować lekarza o schorzeniach nerek i/lub wątroby, zaburzeniach przewodnictwa nerwowo-mięśniowego (m.in. miastenia, choroba Parkinsona), chorobach przewodu pokarmowego – zwłaszcza zapaleniu jelita grubego, o przyjmowaniu środków zwiotczających mięśnie (m.in. tubokuraryna, pankuronium), innych antybiotyków (erytromycynę, tetracykliny), doustnych środków antykoncepcyjnych, ampicyliny, fenytoiny, barbituranów, aminofiliny, glukonianu wapnia i siarczanu magnezu.Zaleca się ostrożność podczas stosowania w okresie ciąży i karmienia piersią.

Oceń to post
Udostępnij:
Dodaj komentarz 0

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. Required fields are marked *