Clopidix

Podstawowe skladniki:

klopidogrel,

Postać leku:

tabletki powlekane

Nazwa międzynarodowa:

Zamienniki:

Działanie:

Właściwości przeciwzakrzepowe,

Wskazania:

W celu zapobiegania tworzeniu się zakrzepów w miażdżycy naczyń, zwłaszcza zakrzepów w tętnicach wieńcowych (w przebiegu zawału serca) oraz w tętnicach mózgowych (w przebiegu udaru niedokrwiennego mózgu).

Wazne Informacje:

Sposób użycia. Stosować doustnie. Dawkę i częstotliwości stosowania leku ustala lekarz. Lek można przyjmować niezależnie od posiłków. Aby leczenie było skuteczne i jak najbardziej bezpieczne należy przestrzegać zaleceń lekarza prowadzącego. Zapoznaj się z właściwościami leku opisanymi w ulotce przed jego zastosowaniem. Przed zastosowaniem leku należy sprawdzić datę ważności podaną na opakowaniu (etykiecie). Nie należy stosować leku po terminie ważności.Przechowuj lek w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta. Lek ten został przepisany przez lekarza prowadzącego celem lDziałania niepożądane: biegunka, bóle brzucha, niestrawność, wrzód żołądka, wrzód dwunastnicy, zapalenie żołądka, wymioty, nudności, zaparcie, wzdęcie z oddawaniem wiatrów, bóle głowy, zawroty głowy i zaburzenia czucia.Zwiększona skłonność do krwawień z przewodu pokarmowego i nosa, rzadziej krwawienia w miejscu nakłucia. Bardzo rzadko krwotok wewnątrzczaszkowy, krwawienie do przestrzeni pozaotrzewnowej.Ostrzeżenia: Należy poinformować lekarza w przypadku nadwrażliwości na klopidogrel lub jakąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Należy poinformować lekarza o schorzeniach wątroby, krwawieniach z przewodu pokarmowego, o przyjmowaniu warfaryny, kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych, heparyny, leków trombolitycznych, inhibitora glikoproteiny GPIIb/IIIa. Lek jest przeciwwskazany w ciąży i okresie karmienia piersią. eczenia konkretnego schorzenia. Nie należy go odstępować innym osobom ani używać w innych okolicznościach bez konsultacji z lekarzem.