Debecylina

Podstawowe skladniki:

benzylopenicylina benzatynowa

Postać leku:

proszek do przygotowania zawiesiny do wstrzyknięć

Nazwa międzynarodowa:

Zamienniki:

Działanie:

Właściwości bakteriobójcze.

Wskazania:

Przy zakażeniach paciorkowcowem (m.in. zapalenie migdałków podniebiennych, zatok obocznych nosa, angina), profilaktyce choroby reumatycznej i zapalenia wsierdzia, nosicielstwie błonicy, kile. Dzieciom podaje się prawie wyłącznie w profilaktyce choroby reumatycznej i zapalenia wsierdzia. W ostrych lub ciężkich zakażeniach jego podanie powinno być zawsze poprzedzone leczeniem penicyliną benzylową.

Wazne Informacje:

Sposób użycia: Stosować domięśniowo, po ewentualnym uprzednim wykonaniu próby uczuleniowej. Dawkę i częstotliwość stosowania leku ustala lekarz. Działania niepożądane: Nadkażenia opornymi bakteriami i drożdżakami, reakcje uczuleniowe (bóle stawów, pokrzywka, gorączka, rumień, bardzo rzadko wstrząs anafilaktyczny – niekiedy kończący się śmiercią). Rzadko: leukopenia, śródmiąższowe zapalenie nerek, anemia, trombocytopenia (niedobór płytek krwi). U pacjentów z kiłą możliwa reakcja Jarish-Herxheimera, jako skutek uwolnienia endotoksyn z krętków. Ostrzeżenia: Należy poinformować lekarza w przypadku nadwrażliwości na penicylinę, astmy oskrzelowej, rzeżączki, ciąży, podejrzenia ciąży lub karmienia piersią. Ponadto należy poinformować lekarza w przypadku przyjmowania probenecydu, niesteroidowych leków przeciwzapalnych, innych antybiotyków (zwłaszcza tetracykliny, chloramfenikol, erytromycyna – nie łączyć z debecyliną) lub doustnych leków przeciwzakrzepowych (debecylina zwiększa toksyczność tych leków), amino glikozydów, amfoterycyny B, cefalotyny, metronidazolu, wankomycyny, fenytoiny, aminofiliny.

Oceń to post