Doxagen

Podstawowe skladniki:

metanosulfonian doksazosyny

Postać leku:

tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Nazwa międzynarodowa:

Zamienniki:

Działanie:

Właściwości obniżające ciśnienie tętnicze krwi, ułatwiające oddawanie moczu.

Wskazania:

Przy samoistnym nadciśnieniu tętniczym, leczenie objawowe łagodnego rozrostu gruczołu krokowego. Lek można stosować u pacjentów z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego z nadciśnieniem tętniczym, jak i prawidłowym ciśnieniem tętniczym krwi.

Wazne Informacje:

Sposób użycia: Stosować doustnie, niezależnie od posiłku. Tabletki połykać w całości. Popić odpowiednią ilością płynu. Dawkę i częstotliwość przyjmowania leku określa lekarz. Nie stosować u dzieci. Należy: Przed rozpoczęciem leczenia u pacjentów z objawami rozrostu gruczołu krokowego należy wykluczyć nowotwór gruczołu krokowego. Unikać gwałtownej pionizacji na początku leczenia. Przeprowadzać kontrolowanie ciśnienia tętniczego w początkowym okresie terapii. Działania niepożądane: Znużenie i osłabienie, obrzęki, zaburzenia rytmu serca, bóle i zawroty głowy, spadki ciśnienia tętniczego spowodowane nagłą pionizacją, rzadko omdlenia. Lek może upośledzać sprawność psychofizyczną i zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Ostrzeżenia: Należy poinformować lekarza w przypadku nadwrażliwości na składniki leku, niedociśnienia, schorzeń wątroby, ciąży, podejrzenia ciąży lub karmienia piersią. Preparat stosować w ciąży, tylko o ile jest to konieczne. Nie stosować w okresie karmienia piersią. Ponadto należy poinformować lekarza o przyjmowanych leki przeciwnadciśnieniowe.

Oceń to post