Emselex

YOUR EXISTING AD GOES HERE

Podstawowe skladniki:

bromowodorek daryfenacyny,

Postać leku:

tabletki o przedłużonym uwalnianiu

YOUR EXISTING AD GOES HERE

Nazwa międzynarodowa:

Zamienniki:

Działanie:

Właściwości rozkurczające mięśnie gładkie pęcherza moczowego,

Wskazania:

W objawowym leczeniu nietrzymania moczu i/lub zwiększonej częstości oddawania moczu oraz nagłego parcia na mocz, które mogą wystąpić u pacjentów z zespołem nadreaktywnego pęcherza.

Wazne Informacje:

Sposób użycia. Stosować doustnie. Dawkę i częstotliwość stosowania ustala lekarz. Lek należy przyjmować podczas posiłków lub między posiłkami.Działania niepożądane: suchość jamy ustnej, zaparcia, ból głowy, ból brzucha, niestrawność, nudności, zespół suchego oka, obrzęk twarzy, nadciśnienie tętnicze, biegunka, wzdęcia z oddawaniem gazów, wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zaburzenia funkcji wątroby, obrzęk obwodowy, obrzęk, zawroty głowy, bezsenność, senność, zaburzenia rozumowania, nieżyt nosa, wzmożony kaszel, duszność, sucha skóra, osutka, świąd, pocenie się, zaburzenia widzenia, zaburzenia smaku, zaburzenia czynności nerek i dróg moczowych, impotencja, zakażenia nerek i dróg moczowych, zapalenie pochwy, ból pęcherza.Ostrzeżenia: Należy poinformować lekarza w przypadku nadwrażliwości na składniki preparatu. Należy poinformować lekarza o zatrzymaniu moczu, zatrzymaniu treści żołądkowej, niewyrównanej jaskrze z wąskim kątem przesączania, miastenii, zaburzeniach czynności wątroby, wrzodziejącym zapaleniu okrężnicy, toksycznym rozszerzeniu okrężnicy, o przyjmowaniu paroksetyny, terbinafiny, cymetydyny, chinidyny, ketokonazolu, itrakonazolu, cyklosporyny, werapamilu, erytromycyny, klarytromycyny, telitromycyny, flukonazolu, ryfampicyny, karbamazepiny, barbituranów, trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, warfaryny, digoksyny, oksybutyniny, tolterodyny, flawoksatu, leków stosowanych w chorobie Parkinsona.Lek jest przeciwwskazany w ciąży i okresie karmienia piersią.

Oceń to post