Fastjekt

YOUR EXISTING AD GOES HERE

Podstawowe skladniki:

epinefryna,

Postać leku:

roztwór do wstrzykiwań domięśniowych

YOUR EXISTING AD GOES HERE

Nazwa międzynarodowa:

Zamienniki:

Działanie:

Właściwości podwyższające ciśnienie krwi,

Wskazania:

W razie wstrząsu anafilaktycznego (np. po użądleniach owadów, lekach, pokarmach) w gabinetach zabiegowych, alergologicznych.

Wazne Informacje:

Sposób użycia. Stosować domięśniowo (w przednio-boczną część uda). Według zaleceń lekarza.U dzieci o masie ciała mniejszej niż 15 kg preparat można podawać wyłącznie w sytuacjach zagrożenia życia.Działania niepożądane: Niepokój, drżenie, stany lękowe, nudności, wymioty, obfite pocenie, przyspieszenie akcji serca, zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi, bóle wieńcowe.Lek może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych. Nie zaleca się prowadzenia pojazdów ani obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu po podaniu preparatu.Powtarzane wstrzyknięcia miejscowe mogą prowadzić do martwicy w miejscu wstrzyknięcia, która jest spowodowana zwężeniem naczyń. Wstrzyknięcie do naczynia krwionośnego może spowodować krwotok mózgowy w wyniku nagłego wzrostu ciśnienia tętniczego. Wstrzyknięcie w dłonie lub stopy może spowodować zmniejszenie przepływu krwi do tych okolic w wyniku zwężenia naczyń.Ostrzeżenia: Należy poinformować lekarza w przypadku nadwrażliwości na składniki preparatu. Należy poinformować lekarza o schorzeniach nerek i/lub wątroby, chorobach serca, nadczynności tarczycy, dławicy piersiowej, nadciśnieniu, jaskrze, raku gruczołu krokowego, cukrzycy, o przyjmowaniu leków przeciwdepresyjnych, wenlafaksyny, subutraminy, milnacypranu, hormonów tarczycy, teofiliny, oksytocyny, difenhydraminy, chlorfeniraminy, lewodopy, glikozydów naparstnicy, chinidyny, insuliny. Lek jest przeciwwskazany w ciąży i okresie karmienia piersią.

Oceń to post