Forastmin

YOUR EXISTING AD GOES HERE

Podstawowe skladniki:

fumaran formoterolu,

Postać leku:

proszek do inhalacji

YOUR EXISTING AD GOES HERE

Nazwa międzynarodowa:

Zamienniki:

Działanie:

Właściwości rozkurczające mięśnie gładkie oskrzeli,

Wskazania:

W leczeniu astmy oskrzelowej i przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc.

Wazne Informacje:

Sposób użycia. Stosować wziewnie. Dawkę i częstotliwość stosowania preparatu ustala lekarz. Nie należy stosować preparatu u dzieci poniżej 6 roku życia. Bezpieczeństwo stosowania leku w tej grupie pacjentów nie zostało ustalone. Aby leczenie było skuteczne i jak najbardziej bezpieczne należy przestrzegać zaleceń lekarza prowadzącego. Zapoznaj się z właściwościami leku opisanymi w ulotce przed jego zastosowaniem. Przed zastosowaniem leku należy sprawdzić datę ważności podaną na opakowaniu (etykiecie). Nie należy stosować leku po terminie ważności. Przechowuj lek w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta. Lek ten został przepisany przez lekarza prowadzącego celem leczenia konkretnego schorzenia. Nie należy go odstępować innym osobom ani używać w innych okolicznościach bez konsultacji z lekarzem.Działania niepożądane: Drżenie mięśni, kołatanie serca, ból i zawroty głowy, skurcze i ból mięśni, przyspieszenie akcji serca, pobudzenie, lęk, nerwowość, bezsenność, nasilenie skurczu oskrzeli, podrażnienie błony śluzowej gardła i jamy ustnej, reakcje skórne (wyprysk, pokrzywka, świąd), zwiększenie poziomu cukru we krwi, hiperkaliemia (wzrost poziomu potasu). Uwaga! U pacjentów z ciężką astmą zaleca się stałe monitorowanie stężenia potasu we krwi. Ostrzeżenia: Należy poinformować lekarza w przypadku nadwrażliwości na formoterol lub jakąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Należy poinformować lekarza o nadczynności tarczycy, chorobach układu sercowo – naczyniowego (choroba niedokrwienna serca, niewydolność serca, nadciśnienie, zwężenie aorty), guzie chromochłonnym nadnerczy, dziedzicznej nietolerancji laktozy, zespole złego wchłaniania glukozy-galaktozy, o przyjmowaniu leków ?-adrenolitycznych, leków przeciwhistaminowych, trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, leków sympatykomimetycznych, leków moczopędnych, pochodnych ksantyny, steroidów, glikozydów naparstnicy, chinidyny, dyzopiramidu, prokainamidu, pochodnych fenotiazyny. Lek jest przeciwwskazany w ciąży i okresie karmienia piersią. Występowanie po zastosowaniu leku takich działań niepożądanych jak np. drżenia, nadmierne pobudzenie, zawroty głowy, stwarza niebezpieczeństwo związane z prowadzeniem pojazdów oraz obsługą maszyn.

Oceń to post