Fragmin

Podstawowe skladniki:

sól sodowa dalteparyny,

Postać leku:

roztwór do wstrzykiwań

Nazwa międzynarodowa:

Zamienniki:

Działanie:

Właściwości przeciwzakrzepowe,

Wskazania:

W leczeniu ostrej zakrzepicy żył głębokich. W profilaktyce przeciwzakrzepowej w okresie okołooperacyjnym. W niestabilnej chorobie wieńcowej.W profilaktyce powstawania zakrzepów podczas leczenia dializami. 

Wazne Informacje:

Sposób użycia. Stosować podskórne, zwykle w skórę brzucha lub skórę pośladków. Preparatu nie wolno podawać domięśniowo. Dawkowanie i częstotliwość przyjmowania leku ustala lekarz.Działania niepożądane: Miejscowe: krwiak lub zaczerwienienie w miejscu podania, uczucie pieczenia, skórne reakcje alergiczne, martwica skóry w miejscu podania. Uogólnione: zaburzenia funkcji wątroby, spadek liczby płytek krwi.  Ostrzeżenia: Należy poinformować lekarza w przypadku nadwrażliwości na sól sodową dalteparyny lub inną heparynę drobonocząsteczkową lub heparynę niefrakcjonowaną. Należy poinformować lekarza o małopłytkowości poheparynowej, czynnych krwawieniach (np. z przewodu pokarmowego), bakteryjnym zapaleniu wsierdzia, niedawno przebytych urazach lub zabiegach chirurgicznych w obrębie ośrodkowego układu nerwowego, oczu i/lub uszu, o przyjmowaniu doustnych leków przeciwzakrzepowych, leków trombolitycznych, niesterydowych leków przweciwzapalnych, leków hamujących czynność płytek krwi (leki te mogą nasilać działanie soli sodowej dalteparyny). Zaleca się ostrożność podczas stosowania w okresie ciąży i karmienia piersią.

Oceń to post