Haloperidol

Podstawowe skladniki:

haloperidol,

Postać leku:

krople doustne, tabletki, iniekcje

Nazwa międzynarodowa:

Zamienniki:

Działanie:

własciwości przeciwwymiotne, silnie hamuje nudności i czkawkę, działa uspokajająco, przeciwpsychotyczne,

Wskazania:

Przy schizofrenii – leczeniu objawów i zapobieganie ich nawrotowi; inne psychozy, zwłaszcza paranoidalne; mania i hipomania; zaburzenia zachowania – agresja, nadmierna ruchliwość i samouszkodzenie u osób upośledzonych umysłowo oraz u pacjentów z organicznym uszkodzeniem mózgu; wspomagająco w krótkotrwałym leczeniu umiarkowanego do ciężkiego pobudzenia psychoruchowego, zachowania gwałtownego i impulsywnego; oporna na leczenie czkawka; niepokój i pobudzenie u osób w podeszłym wieku; zespół Gillesa de la Tourette’a – schorzenie mózgu; tiki istotnie zaburzające funkcjonowanie. U dzieci przy zaburzeniach zachowania – zwłaszcza zachowania agresywne i nadmierna ruchliwość; zespół Gillesa de la Tourette’a; schizofrenia dziecięca.

Wazne Informacje:

Sposób użycia: Dawkę i częstotliwość przyjmowaniego leku ustala lekarz. Nie stosować u dzieci do ukończenia 3 roku życia. Ostrożnie u osób w podeszłym wieku.Wstrzyknięcia domięśniowe w stanach ostrych; po opanowaniu fazy ostrej przechodzi się na leczenie doustne. Doustne dawkowanie uzależnione jest od wieku pacjenta i ciężkości choroby. Preparat w postaci kropli należy rozcieńczyć w wodzie lub soku (nie rozcieńczać w kawie ani herbacie).Podczas stosowania preparatu nie należy spożywać alkoholu. Działania niepożądane: Ze strony ośrodkowego układu nerwowego: zespół parkinsonowski, akatyzja (zespół niespokojnych nóg), ostry zespół dyskinetyczny (nieskoordynowane i niezależne od woli ruchy), napady drgawkowe. Inne objawy: bezsenność, pobudzenie psychoruchowe, depresja (zwłaszcza u chorych ze skłonnościami do zaburzeń nastroju), zawroty głowy, stany splątania i majaczenia. Szczególnie na początku leczenia: senność, zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej, spowolnienie reakcji. Czasem: tachykardia (“kołatanie serca”), spadki ciśnienia. Rzadko: zaburzenia czynności wątroby, żółtaczka zastoinowa, trądzikowate zmiany skórne, nadwrażliwość na światło, nudności, wymioty, zaparcia, biegunki. Do rzadkości należą ostre reakcje toksyczno – uczuleniowe, przebiegające z odwodnieniem. Ze strony autonomicznego układu nerwowego: suchość w jamie ustnej, zatrzymanie moczu, zaburzenia widzenia. Zaburzenia hormonalne: obniżenie potencji, zaburzenia miesiączkowania, przerost gruczołów piersiowych u mężczyzn (ginekomastia) i ból piersi, stany związane z obniżeniem poziomu cukru we krwi  (stany hipoglikemiczne), jak i z podwyższeniem poziomu cukru we krwi ( hiperglikemiczne), obniżony poziom sodu we krwi (hiponatremia). Ciężkie reakcje neurotoksyczne (sztywność, zaburzenia mowy i chodu) mogą się pojawić u chorych z nadczynnością tarczycy stosujących ten preparat. Ostrzeżenia: należy poinformować lekarza w przypadku gdy wykazuje się nadwrażliwość na składniki preparatu. Gdy cierpi się na chorobę Parkinsona; choroby układu krążenia, ciężkie choroby układu oddechowego, zaburzenia czynności wątroby lub nerek, zaburzenia układu krwiotwórczego, zaburzenia czynności tarczycy, cukrzycę, guz chromochłonny nadnerczy, uraz mózgu lub padaczkę.Gdy przyjmuje się  leki hamujące układ cholinergiczny i środki hamujące ośrodkowy układ nerwowy (barbiturany, leki nasenne, uspokajające, opioidy, alkohol); metylodopę; leki przeciwzakrzepowe, azotany, beta-adrenolityki, sole litu, leki przeciwpadaczkowe, klonidynę i lewodopę, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne; adrenalinę i inne leki pobudzające układ sympatyczny, fluoksetynę i buspiron, karbamazepinę, fenobarbital i rifampicynę. Należy poinformować lekarza w przypadku ciąży, podejrzenia ciąży i karmieniu piersią.