Hepatil (iniekcje)

Podstawowe skladniki:

asparginian ornityny,

Postać leku:

roztwór do wlewu

Nazwa międzynarodowa:

Zamienniki:

Działanie:

przyspiesza procesy odtruwania i odbudowy funkcji w komórkach wątroby, regeneruje wątrobę, bierze udział w przemianach metabolicznych,

Wskazania:

Pomocniczo przy zaburzeniach czynności wątroby różnego pochodzenia, np. wirusowego, poalkoholowego, polekowego, toksycznego. Encefalopatia wątrobowa (np. w przebiegu przewlekłego zapalenia wątroby, marskości wątroby).

Wazne Informacje:

Sposób użycia: Dożylnie. Dawkę i częstotliwość stosowania ustala lekarz. Aby leczenie było skuteczne i jak najbardziej bezpieczne należy przestrzegać zaleceń lekarza prowadzącego. Zapoznaj się z właściwościami leku opisanymi w ulotce przed jego zastosowaniem. Przed zastosowaniem leku należy sprawdzić datę ważności podaną na opakowaniu (etykiecie). Nie należy stosować leku po terminie ważności.Przechowuj lek w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta. Działania niepożądane: Rzadko nudności i wymioty. Skórne reakcje nadwrażliwości. W przypadku wystąpienia innych, niewymienionych działań niepożadanych należy o nich poinformować lekarza. Ostrzeżenia: należy poinformować lekarza w przypadku gdy wykazuje się nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu, ciężką niewydolność nerek, enzymatyczne zaburzenia metabolizmu aminokwasów. Gdy przyjmuje się chlorowodorek hydroksyzyny, klometiazol, tiopental, winkamina, ryfamycynę, diazepam, witamina K1. Ponadto należy poinformować lekarza o wszystkich ostatnio przyjmowanych lekach, nawet tych dostępnych bez recepty. Należy poinformować lekarza w przypadku ciąży, podejrzenia ciąży i karmieniu piersią. Nie stosować w ciąży i okresie karmienia piersią.