Iclopid

Podstawowe skladniki:

chlorowodorek tiklopidyny,

Postać leku:

tabletki powlekane

Nazwa międzynarodowa:

Zamienniki:

Działanie:

zmniejsza agregację płytek krwi, zapobiega rozwojowi i powikłaniom miażdżycy,

Wskazania:

Przy zapobieganiu epizodom zakrzepowo-zatorowym u pacjentów po przebytym udarze mózgu i przemijających napadach niedokrwiennych, w tym jednostronnej przemijającej ślepoty. W profilaktyce zakrzepowo-zatorowej u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca, miażdżycą zarostową naczyń obwodowych, zwłaszcza pod postacią chromania przestankowego. Lek należy stosować u tych pacjentów, u których występuje nadwrażliwość lub brak skutecznej reakcji na kwas acetylosalicylowy.

Wazne Informacje:

Sposób użycia: Doustnie, podczas posiłku. Dawkę i częstotliwość przyjmowania leku ustala lekarz. Nie zaleca się stosowania u dzieci do ukończenia 18 lat. Przed rozpoczęciem leczenia, a następnie co 2 tygodnie przez pierwsze 3 miesiące leczenia należy przeprowadzać badania kontrolne krwi. Podawanie leku należy przerwać na 10 dni przed planowanym zabiegiem chirurgicznym. Brak badań odnośnie bezpieczeństwa stosowania leku u osób poniżej 18 roku życia. Działania niepożądane: może wystąpić niedobór granulocytów, płytek krwi, niedokrwistość hemolityczna, zakrzepowa plamica małopłytkowa, powikłania krwotoczne związane z wydłużeniem czasu krwawienia i zmniejszoną krzepliwością. Ze strony przewodu pokarmowego może wystąpić biegunka i nudności. Reakcje skórne: najczęściej wysypka skórna o charakterze plamkowo-grudkowym lub pokrzywka, często ze świądem. Bardzo rzadko zapalenie wątroby i żółtaczka zastoinowa. Ostrzeżenia: należy poinformować lekarza w przypadku gdy choruje się na skazę krwotoczną, ma się lub miało zaburzenia krzepnięcia krwi, chorobę wrzodową żołądka lub dwunastnicy, schorzenia wątroby. Gdy przyjmuje się kwas acetylosalicylowy, leki z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), heparynę, doustne leki przeciwzakrzepowe, digoksynę, glikokortykosteroidy.