Isoptin (roztwór do wstrzykiwań)

Podstawowe skladniki:

chlorowodorek werapamilu,

Postać leku:

roztwór do wstrzykiwań

Nazwa międzynarodowa:

Zamienniki:

Działanie:

zwalnia czynność serca,

Wskazania:

Zaleca się stosować w celu przerwania  zaburzeń rytmu, w przełomach nadciśnieniowych, w ostrej niewydolności wieńcowej spowodowanej skurczem naczyń wieńcowych, po bardzo ścisłym ustaleniu wskazań np. po wykluczeniu zawału serca.

Wazne Informacje:

Sposób użycia: Dożylnie. Dawkę i częstotliwość przyjmowania leku ustala lekarz. Działania niepożądane: spadek ciśnienia tętniczego, zaburzenia rytmu serca, zawroty i bóle głowy, nudności, uczucie pełności w żołądku. U pacjentów z nadwrażliwością na lek obserwowano skurcz krtani lub oskrzeli z towarzyszącą pokrzywką i świądem skóry. Ostrzeżenia: należy poinformować lekarza w przypadku gdy ma się nadwrażliwość na werapamil lub pozostałe składniki prepartu. Gdy przyjmuje się beta-blokery, leki obniżające ciśnienie krwi, prokainamid, glikozydy nasercowe, amiodaron, karbamazepinę, teofilinę, preparaty litu, cyklosporynę, rifampicynę. Należy także poinformować lekarza w przypadku ciąży, podejrzenia ciąży i karmieniu piersią bowiem preparat jest przeciwwskazany w ciąży i okresie karmienia piersią.