Lamotrigine Arrow

Podstawowe skladniki:

lamotrygina,

Postać leku:

tabletki

Nazwa międzynarodowa:

Zamienniki:

Działanie:

Właściwości przeciwpadaczkowe,

Wskazania:

Przy napadach padaczkowych.

Wazne Informacje:

Sposób użycia. Stosować doustnie. Dawkę i częstotliwość stosowania lek ustala lekarz. Tabletki należy połykać w całości, popijając niewielką ilością wody. Preparat przeznaczony dla osób powyżej 2 roku życia. Brak danych odnośnie bezpieczeństwa i skuteczności stosowania leku w tej grupie pacjentów. Aby leczenie było skuteczne i jak najbardziej bezpieczne należy przestrzegać zaleceń lekarza prowadzącego. Zapoznaj się z właściwościami leku opisanymi w ulotce przed jego zastosowaniem. Przed zastosowaniem leku należy sprawdzić datę ważności podaną na opakowaniu (etykiecie). Nie należy stosować leku po terminie ważności. Przechowuj lek w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta. Lek ten został przepisany przez lekarza prowadzącego celem leczenia konkretnego schorzenia. Nie należy go odstępować innym osobom ani używać w innych okolicznościach bez konsultacji z lekarzem. Działania niepożądane: Bardzo częste wysypka skórna (zwykle plamisto-grudkowa), ból i zawroty głowy, zaburzenia widzenia. Rzadko notowano przypadki wysypki o ciężkim przebiegu, stanowiącej potencjalne zagrożenie życia, w tym zespołu Stevens-Johnsona i toksycznej nekrolizy naskórka (zespół Lyella). Ponadto obserwowano często – drażliwość, senność, bezsenność, drżenia, oczopląs, niezborność ruchów, zmęczenie, zaburzenia żołądkowo-jelitowe (nudności, wymioty, biegunka). Ostrzeżenia: Należy poinformować lekarza w przypadku nadwrażliwości na lamotryginę lub jakąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu leków przeciwpadaczkowych. Należy poinformować lekarza o ciąży lub o podejrzeniu ciąży oraz karmieniu piersią. Występowanie po zastosowaniu leku takich działań niepożądanych, jak np. zawroty głowy, zaburzenia widzenia, stwarza niebezpieczeństwo związane z prowadzeniem pojazdów oraz obsługą maszyn.