Lamotrigine – ratiopharm

Podstawowe skladniki:

lamotrygina,

Postać leku:

tabletki do przygotowywania zawiesiny doustnej, tabletki

Nazwa międzynarodowa:

Zamienniki:

Działanie:

Właściwości przeciwdrgawkowe,

Wskazania:

W terapii padaczki.

Wazne Informacje:

Sposób użycia. Stosować doustnie. Tabletki należy połykać w całości, popijając niewielką ilością wody, tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej należy rozpuszczać w szklance wody. Dawkę i częstotliwość przyjmowania leku ustala lekarz. Preparat należy odstawiać stopniowo, zmniejszając dawkę w ciągu 2 tygodni, chyba że względy bezpieczeństwa przemawiają za natychmiastowym jego odstawieniem.Działania niepożądane: Bardzo częste wysypka skórna, ból i zawroty głowy, podwójne widzenie, niewyraźne widzenie. Ciężkie wysypki występują często u dzieci oraz niezbyt często u dorosłych. Zmiany skórne występują częściej u pacjentów przyjmujących lamotryginę w skojarzeniu z innymi lekami przeciwpadaczkowymi. Rzadko obserwowano przypadki zmian skórnych o ciężkim, potencjalnie zagrażającym życiu charakterze. Ponadto obserwowano często: drażliwość, senność, bezsenność, drżenie, oczopląs, ataksję, zaburzenia żołądkowo-jelitowe (nudności, wymioty, biegunka), zmęczenie.Ostrzeżenia: Należy poinformować lekarza w przypadku nadwrażliwości na lamotryginę. Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu leków przeciwdrgawkowych. Należy poinformować lekarza o ciąży lub o podejrzeniu ciąży oraz karmieniu piersią. Lek może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę urządzeń mechanicznych.