Lamotrix

Podstawowe skladniki:

lamotrygina,

Postać leku:

tabletki

Nazwa międzynarodowa:

Zamienniki:

Działanie:

Właściwości przeciwdrgawkowe,

Wskazania:

W monoterapii u dorosłych i dzieci powyżej 12 roku życia z częściowymi napadami padaczkowymi, wtórnie uogólnionymi napadami toniczno-klonicznymi oraz pierwotnie uogólnionymi napadami toniczno-klonicznymi. Jest wskazany także w terapii skojarzonej u dorosłych i dzieci powyżej 2 roku życia z częściowymi napadami padaczkowymi, wtórnie uogólnionymi napadami toniczno-klonicznymi i pierwotnie uogólnionymi napadami toniczno-klonicznymi. Preparat jest wskazany w leczeniu napadów padaczkowych związanych z zespołem Lennox-Gastaut.

Wazne Informacje:

Sposób użycia. Stosować doustnie. Dawkę i częstotliwość stosowania leku ustala lekarz.Działania niepożądane: ból i zawroty głowy, zmęczenie, wysypka, nudności, senność oraz bezsenność. Obserwowano również przypadki reakcji skórnych o ciężkim przebiegu, potencjalnie zagrażające życiu, w tym zespół Stevens-Johnsona i zespół Lyella. Ryzyko ciężkich reakcji skórnych jest większe u dzieci. Wysypka może być jednym z objawów zespołu nadwrażliwości, który obejmuje szereg objawów, takich jak gorączka, powiększenie węzłów chłonnych, obrzęk twarzy i odchylenia w wynikach badań krwi i czynności wątroby. Podczas stosowania skojarzonej terapii z innymi lekami przeciwpadaczkowymi obserwowano podwójne widzenie, nieostre widzenie, zapalenie spojówek, ból i zawroty głowy, senność, uczucie zmęczenia, zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego (w tym wymioty, biegunka), drażliwość, agresywność, drżenie mięśniowe, pobudzenie, zaburzenia świadomości, omamy oraz zmiany hematologiczne. Ostrzeżenia: Należy poinformować lekarza w przypadku nadwrażliwości na lamotryginę. Należy poinformować lekarza o schorzeniach nerek i/lub wątroby, o przyjmowaniu leków przeciwpadaczkowych. Należy poinformować lekarza o ciąży lub o podejrzeniu ciąży oraz karmieniu piersią. Podczas terapii lamotryginą nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń mechanicznych w ruchu.