Lekoklar

Podstawowe skladniki:

klarytromycyna,

Postać leku:

tabletki powlekane

Nazwa międzynarodowa:

Zamienniki:

Działanie:

Właściwości bakteriostatyczne, antybiotyku,

Wskazania:

Przy zakażeniach górnych dróg oddechowych, zakażeniach dolnych dróg oddechowych, zakażeniach skóry i tkanek miękkich, przy eradykacji Helicobacter pylori u pacjentów z chorobą wrzodową i potwierdzonym zakażeniem H. pylori (w skojarzeniu z innymi lekami).

Wazne Informacje:

Sposób użycia. Stosować doustnie. Dawkę i częstotliwość przyjmowania leku ustala lekarz. Tabletki należy połykać w całości, nie kruszyć. Aby leczenie było skuteczne i jak najbardziej bezpieczne należy przestrzegać zaleceń lekarza prowadzącego. Zapoznaj się z właściwościami leku opisanymi w ulotce przed jego zastosowaniem. Przed zastosowaniem leku należy sprawdzić datę ważności podaną na opakowaniu (etykiecie). Nie należy stosować leku po terminie ważności.Przechowuj lek w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta. Lek ten został przepisany przez lekarza prowadzącego celem leczenia konkretnego schorzenia. Nie należy go odstępować innym osobom ani używać w innych okolicznościach bez konsultacji z lekarzem.Działania niepożądane: nudności, biegunka, zaburzenia łaknienia, bóle brzucha i głowy, zapalenie jamy ustnej i języka, zaburzenia węchu i smaku, przebarwienie zębów, reakcje nadwrażliwości, bóle mięśni i stawów, spadek poziomu cukru we krwi, zaburzenia czynności ośrodkowego układu nerwowego, zaburzenia funkcji wątroby, rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy, zaburzenia rytmu serca. Ponadto odnotowano przypadki przejściowych działań niepożądanych ze strony ośrodkowego układu nerwowego (zawroty głowy, niepokój, bezsenność, zaburzenia orientacji, koszmary senne). W rzadkich przypadkach dochodzi do podwyższenia aktywności enzmów wątrobowych, zapalenie wątroby, żółtaczki cholestatycznej.W przypadku wystąpienia innych, niewymienionych działań niepożądanych należy poinformować lekarza.Ostrzeżenia: Należy poinformować lekarza w przypadku nadwrażliwości na klarytromycynę i inne makrolidy (np. erytromycynę) lub jakąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Należy poinformować lekarza o schorzeniach nerek i/lub wątroby, o przyjmowaniu digoksyny, leków przeciwpadaczkowych, cyklosporyny, omeprazolu, lowastatyny, simwastatyny, alkaloidów sporyszu, zidowudyny, ritonawiru, teofiliny. Należy poinformować lekarza o ciąży lub o podejrzeniu ciąży oraz karmieniu piersią.