Lidocain

Podstawowe skladniki:

lidokaina,

Postać leku:

aerozol

Nazwa międzynarodowa:

Zamienniki:

Działanie:

Właściwości działające miejscowo znieczulająco,

Wskazania:

W celu zapobiegania bólowi związanemu z zabiegami takimi jak : nakłucie zatoki szczękowej, niewielkie zabiegi chirurgiczne w obrębie jamy nosowej, gardła i nosogardzieli, podczas wprowadzania do układu oddechowego lub pokarmowego przyrządów np. sondy, cewnika, podczas intubacji dotchawiczej, bronchoskopii i wziernikowania przełyku. W stomatologii – przed wstrzyknięciami, przed wykonaniem wycisku, prześwietlenia promieniami Roentgena, przed usunięciem kamienia nazębnego.  

Wazne Informacje:

Sposób użycia. Stosować zewnętrznie. Dawkę i częstotliwość stosowania leku ustala lekarz. Działania niepożądane: Rzadko reakcje alergiczne (w tym wstrząs anafilaktyczny), objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego (nerwowość, depresja, senność, drgawki, zawroty głowy, utrata przytomności), objawy ze strony układu krążenia (spadek ciśnienia, bradykardia, hamowanie czynności mięśnia sercowego, zatrzymanie akcji serca), zatrzymanie oddechu. Niedotlenienie, podeszły wiek chorego zwiększają ryzyko i ciężkość reakcji toksycznych.Ostrzeżenia: Należy poinformować lekarza w przypadku nadwrażliwości na składniki preparatu. Należy poinformować lekarza o chorym sercu, o przyjmowaniu leków przeciwarytmicznych. Zaleca się ostrożność podczas stosowania w okresie ciąży i karmienia piersią.