Lipancrea

Podstawowe skladniki:

lipaza, amylaza, proteaza,

Postać leku:

kapsułki

Nazwa międzynarodowa:

Zamienniki:

Działanie:

Właściwości wspomagające trawienie,

Wskazania:

Przy przewlekłym zapaleniu trzustki, chirurgicznym usunięciu trzustki bądź jej części, chirurgicznym usunięciu żołądka, zwężeniu dróg żółciowych spowodowanemu chorobą nowotworową, mukowiscydozie.

Wazne Informacje:

Sposób użycia. Stosować doustnie. Dorośli: 16 000 – 32 000 jednostek lipazy; ustaloną dawkę można stopniowo zwiększać. Nie stosować więcej niż 100 000 jednostek lipazy na posiłek lub 400 000 jednostek na dobę w dawkach podzielonych.Dzieci: 500 – 1 000 jednostek lipazy/kg masy ciała na posiłek.Nie należy stosować dawki większej niż 2 500 jednostek lipazy/kg masy ciała na posiłek, czyli 10 000 jednostek lipazy/kg masy ciała na dobę w dawkach podzielonych. Preparat należy przyjmować podczas posiłku; kapsułki należy połykać w całości, popijając wodą. W przypadku niemożności połknięcia kapsułki lub w przypadku konieczności podania mniejszej ilości enzymu kapsułkę można otworzyć, a wysypane peletki podać z małą ilością płynu, np. soku owocowego (nie dodawać do mleka i mieszanek mlecznych). Działania niepożądane: odczyny alergiczne, podrażnienie błony śluzowej jamy ustnej lub okolicy odbytu. Bardzo rzadko może pojawić się świąd skóry, nie wymagający odstawienia leku. W przypadku stosowania dużych dawek może wystąpić zwiększenie stężenia kwasu moczowego w moczu lub biegunka. W rzadkich przypadkach u dzieci z mukowiscydozą leczonych dużymi dawkami enzymów, zanotowano przypadki zwężenia jelita.Ostrzeżenia: Należy poinformować lekarza w przypadku nadwrażliwości na pankreatynę lub białko wieprzowe. Należy poinformować lekarza o ostrym zapaleniu trzustki, o przyjmowaniu leków zobojętniających kwas żołądkowy, cymetydyny, ranitydyny, famotydyny, preparatów żelaza. Zaleca się ostrożność podczas stosowania w okresie ciąży i karmienia piersią.