Mirapexin

Podstawowe skladniki:

pramipeksol,

Postać leku:

tabletki

Nazwa międzynarodowa:

Zamienniki:

Działanie:

Właściwości przeciwparkinsonowskie, łagodzące objawy zaburzeń ruchowych,

Wskazania:

W leczeniu objawów choroby Parkinsona, w terapii jednym lekiem (bez lewodopy) lub w skojarzeniu z lewodopą, tzn. w czasie trwania choroby, do jej późnych okresów.

Wazne Informacje:

Sposób użycia. Stosować doustnie. Dawkę i częstotliwość przyjmowania leku ustala lekarz.Podczas leczenia preparatem nie należy spożywać alkoholu. W trakcie trwania leczenia zalecana jest kontrola okulistyczna w regularnych odstępach czasu lub jeśli wystąpią zaburzenia widzenia. Zaleca się kontrolowanie ciśnienia tętniczego krwi, szczególnie na początku leczenia.Działania niepożądane: senność, zaburzenia psychiczne – bezsenność, omamy (głównie wzrokowe), dezorientacja; zaburzenia układu nerwowego – zawroty głowy, nieskoordynowane i niezależne od woli ruchy kończyn lub całego ciałać; zaburzenia żołądkowo-jelitowe – nudności, zaparcia oraz obrzęki. Na początku leczenia może wystąpić niedociśnienie.Ostrzeżenia: Należy poinformować lekarza w przypadku nadwrażliwości na pramipeksol lub pozostałe składniki preparatu. Należy poinformować lekarza o schorzeniach nerek i/lub wątroby, serca, zaburzeniach psychotycznych, o przyjmowaniu cymetydyny, amantadyny, lewodopy, leków przeciwpsychotycznych, leków o działaniu uspokajającym. Lek jest przeciwwskazany w ciąży i okresie karmienia piersią.