Mirtamerck

Podstawowe składniki:

mirtazapina,

Postać leku:

tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej

Nazwa międzynarodowa:

Zamienniki:

Działanie:

Właściwości przeciwdepresyjne,

Wskazania:

W depresji.

Ważne informacje:

Sposób użycia. Stosować doustnie. Dawkę i częstotliwość stosowania leku ustala lekarz. Tabletka szybko się ropusza w ustach, zaleca się ją popić wodą. Nie stosować u osób poniżej 18 roku życia. Aby leczenie było skuteczne i jak najbardziej bezpieczne należy przestrzegać zaleceń lekarza prowadzącego. Zapoznaj się z właściwościami leku opisanymi w ulotce przed jego zastosowaniem. Przed zastosowaniem leku należy sprawdzić datę ważności podaną na opakowaniu (etykiecie). Nie należy stosować leku po terminie ważności.Przechowuj lek w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta. Lek ten został przepisany przez lekarza prowadzącego celem leczenia konkretnego schorzenia. Nie należy go odstępować innym osobom ani używać w innych okolicznościach bez konsultacji z lekarzem.Działania niepożądane: Często: senność (zazwyczaj występująca w ciągu pierwszych kilku tygodni leczenia), zawroty i bóle głowy, zwiększony apetyt. Rzadko koszmary senne, mania, pobudzenie, splątanie, halucynacje, lęk, bezsenność, niepokój psychoruchowy. Ponadto mogą wystąpić zamiany obrazu krwi, drgawki, niedociśnienie, suchość błony śluzowej jamy ustnej, biegunka, wymioty, zaburzenia funkcji wątroby, bóle stawów i/lub mięśni, zmęczenie. Ostrzeżenia: Należy poinformować lekarza w przypadku nadwrażliwości na mirtazapinę lub jakąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Należy poinformować lekarza o schorzeniach nerek i/lub wątroby, chorobach serca, padaczce, niskim ciśnieniu krwi, jaskrze, cukrzycy, zaburzeniach oddawania moczu, niedrożności przewodu pokarmowego, niedrożności jelit, o przyjmowaniu leków działających na ośrodkowy układ nerwowy, warfaryny, ketokonazolu, cymetydyny. Lek jest przeciwwskazany w ciąży i okresie karmienia piersią. Lek upośledza sprawność psychofizyczną i zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn.

Oceń to post
Dodaj komentarz 0

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *