Mirtor

Podstawowe skladniki:

mirtazapina,

Postać leku:

tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej

Nazwa międzynarodowa:

Zamienniki:

Działanie:

Właściwości przeciwdepresyjne,

Wskazania:

W depresji.

Wazne Informacje:

Sposób użycia. Stosować doustnie. Dawkę i częstotliwość stosowania leku ustala lekarz. Tabletkę należy wyjąść z opakowania suchymi dłońmi i położyć na języku. Gdy tabletka ulegnie rozpadowi, zalecane jest aby ją połknąć popijając wodą. Uwaga! W trakcie leczenia nie należy spożywać alkoholu. Nie zaleca się podawnia leku pacjentom poniżej 18 roku życia. Nie ustalono skuteczności i bezpieczenstwa stosowania leku w tej grupie pacjentów. Aby leczenie było skuteczne i jak najbardziej bezpieczne należy przestrzegać zaleceń lekarza prowadzącego. Zapoznaj się z właściwościami leku opisanymi w ulotce przed jego zastosowaniem. Przed zastosowaniem leku należy sprawdzić datę ważności podaną na opakowaniu (etykiecie). Nie należy stosować leku po terminie ważności. Przechowuj lek w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta. Lek ten został przepisany przez lekarza prowadzącego celem leczenia konkretnego schorzenia. Nie należy go odstępować innym osobom ani używać w innych okolicznościach bez konsultacji z lekarzem.Działania niepożądane: Często: senność (zazwyczaj występująca w ciągu pierwszych kilku tygodni leczenia), zawroty i bóle głowy, zwiększony apetyt. Rzadko koszmary senne, mania, pobudzenie, splątanie, halucynacje, lęk, bezsenność, niepokój psychoruchowy. Ponadto mogą wystąpić zamiany obrazu krwi, drgawki, niedociśnienie, suchość błony śluzowej jamy ustnej, biegunka, wymioty, zaburzenia funkcji wątroby, bóle stawów i/lub mięśni, zmęczenie. Ostrzeżenia: Należy poinformować lekarza w przypadku nadwrażliwości na mirtazapinę lub jakąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Należy poinformować lekarza o schorzeniach nerek i/lub wątroby, chorobach serca, padaczce, niskim ciśnieniu krwi, jaskrze, cukrzycy, zaburzeniach oddawania moczu, niedrożności przewodu pokarmowego, niedrożności jelit, o przyjmowaniu leków działających na ośrodkowy układ nerwowy, warfaryny, ketokonazolu, cymetydyny. Lek jest przeciwwskazany w ciąży i okresie karmienia piersią. Lek upośledza sprawność psychofizyczną i zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn.