Mizodin

Podstawowe skladniki:

prymidon,

Postać leku:

tabletki

Nazwa międzynarodowa:

Zamienniki:

Działanie:

Właściwości przeciwdrgawkowe,

Wskazania:

W monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami przeciwdrgawkowymi w napadach padaczkowych uogólnionych toniczno-klonicznych (grand mal), nocnych mioklonicznych, częściowych złożonych (psychomotorycznych) i częściowych prostych.

Wazne Informacje:

Sposób użycia. Stosować doustnie. Dawkę i częstotliwość przyjmowania leku ustala lekarz.Nie należy nagle przerywać podawania preparatu. W razie zakończenia leczenia lub zamiany leku na inny, dawki należy zmniejszać stopniowo, w miarę potrzeby wprowadzając równocześnie preparat zamienny. Podczas długotrwałej terapii prymidonem może być wskazane uzupełnianie niedoboru witaminy D.Podczas stosowania leku nie wolno spożywać alkoholu.Działania niepożądane: senność, apatia, zaburzenia widzenia, oczopląs i nudności, ból i zawroty głowy, wymioty, reakcje alergiczne, zmiany skórne. Po długotrwałym stosowaniu leku może rozwinąć się tolerancja, uzależnienie i wystąpić mogą reakcje odstawienne po nagłym odstawieniu leku.W czasie stosowania leku należy unikać prowadzenia pojazdów i obsługi urządzeń mechanicznych w ruchu.Ostrzeżenia: Należy poinformować lekarza w przypadku nadwrażliwości na prymidon, barbiturany lub pozostałe składniki preparatu. Należy poinformować lekarza o schorzeniach nerek i/lub wątroby, porfirii, rozedmie płuc, hiperkinezie, zaburzeniach czynności układu oddechowego, o przyjmowaniu doustnych leków przeciwzakrzepowych, doustnych środków antykoncepcyjnych, leków nasennych, uspokajających, przeciwhistaminowych działających uspokajająco, opioidowych leków przeciwbólowych, kortykosteroidów, kortykotropiny, leków przeciwdepresyjnych (m.in. z grupy inhibitorów monoaminooksydazy – furazolidon, prokarbazyna, selegilina), karbamezepiny, ziela dziurawca. Należy poinformować lekarza o ciąży lub o podejrzeniu ciąży oraz karmieniu piersią.