Noliprel

Podstawowe składniki:

perindopril, indapamid

Postać leku:

tabletki

Nazwa międzynarodowa:

Zamienniki:

Działanie:

Właściwości zmniejszające przerost mięśnia lewej komory, rozkurczające naczynia krwionośne, obniżające ciśnienie tętnicze krwi.

Wskazania:

Przy nadciśnieniu tętniczym samoistnym.

Ważne informacje:

Sposób użycia: Stosować doustnie. Najlepiej rano, przed posiłkiem. Dawkę i częstotliwość przyjmowania leku ustala lekarz. Działania niepożądane: Niedociśnienie tętnicze, odwodnienie, kaszel, nudności, bóle brzucha, zaparcia, jadłowstręt, wysypka, świąd, pokrzywka, pogorszenie objawów istniejącego rumienia wielopostaciowego, obrzęki naczynioruchowe. Sporadycznie zapalenie trzustki, ból i zawroty głowy, uczucie zmęczenia, zaburzenia snu lub nastroju, skurcze mięśniowe, parestezje (zaburzenia czucia), zaburzenia smaku. U pacjentów z wysokim stopniem ryzyka występują zaburzenia elektrolitowe (zmniejszenie stężenia sodu i potasu we krwi). Ostrzeżenia: Należy poinformować lekarza w przypadku nadwrażliwości na peryndopryl lub inne inhibitory konwertazy angiotensyny, zwężenia zastawki mitralnej lub aortalnej, kardiomiopatii przerostowej, kolagenazy naczyń, niedociśnienia, cukrzycy, dny moczanowej, chorób nerek lub wątroby, ciąży, podejrzenia ciąży lub karmienia piersią. Ponadto należy poinformować lekarza jeśli stosujesz równocześnie inne leki: sole litu, astemizol, wenlafaksynę, halofantrynę, pentamidynę, sultopiryd, terfenadynę, beprydyl, winkaminę, erytromycynę, leki moczopędne; leki do znieczulenia ogólnego; kortykosteroidy; leki cytostatyczne i immunosupresyjne, doustne leki przeciwcukrzycowe, inne leki obniżające ciśnienie krwi, sympatykomimetyki, neuroleptyki, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), leki obniżające stężenie potasu, baklofen, leki przeciwarytmiczne, jod, sole wapnia, cyklosporynę.

Oceń to post
Dodaj komentarz 0

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *