Noveril

Podstawowe składniki:

dibenzepina

Postać leku:

tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu

Nazwa międzynarodowa:

Zamienniki:

Działanie:

Właściwości przeciwpsychotyczne, przeciwlękowe, uspokajające, przeciwdepresyjne.

Wskazania:

Przy stanach depresyjnych o różnej etiologii- zespoły depresyjne na podłożu endogennym i egzogennym z równoczesnym zahamowaniem psychoruchowym, niepokojem i lękiem.

Ważne informacje:

Sposób użycia: Stosować doustnie. Dawkę i częstotliwość stosowania leku ustala lekarz. Nie stosować u dzieci. W trakcie leczenia nie spożywać alkoholu. Działania niepożądane: W początkowym okresie leczenia ból głowy, zmęczenie, senność, stany pobudzenia przebiegające z lękiem, uczucie suchości w jamie ustnej, zaburzenia akomodacji, zaburzenia mikcji, zaparcia. Rzadko przyśpieszenie akcji serca, niedociśnienie, zawroty głowy. Wyjątkowo zaburzenia rytmu serca, objawy uczuleniowe. Lek może upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Ostrzeżenia: Należy poinformować lekarza w przypadku nadwrażliwości na dibenzepinę, jaskry z zamkniętym kątem przesączania, przerostu gruczołu krokowego, niedrożności porażennej jelit, niewydolności wieńcowej, nadczynności tarczycy, astmy oskrzelowej, schorzeń wątroby i/lub nerek, padaczki, zaburzeń zatorowo-zakrzepowych, ciąży, podejrzenia ciąży lub karmienia piersią. Ponadto należy poinformować lekarza jeśli stosujesz inne leki przeciwdepresyjne (inhibitory monoaminooksygenazy MAO), metyldopę, guanetydynę, cymetydynę, sympatykomimetyki, leki nasenne (barbiturany), leki przeciwcholinergiczne, doustne leki przeciwzakrzepowe.

Oceń to post
Dodaj komentarz 0

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *