Ramipril-ratiopharm

Podstawowe składniki:

ramipryl,

Postać leku:

tabletki powlekane

Nazwa międzynarodowa:

Zamienniki:

Działanie:

Właściwości obniżające ciśnienie tętnicze krwi,

Wskazania:

Przy nadciśnieniniu tętniczym. W leczeniu łagodnej lub umiarkowanej niewydolności serca. Zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia zwału serca, udaru lub śmierci z przyczyn sercowo-naczyniowych u pacjentów z : zaburzonym przepływem krwi przez tętnice zaopatrujące mięsień sercowy lub kończyny lub udarem w wywiadzie, cukrzycą z dodatkowym czynnikiem ryzyka.

Ważne informacje:

Sposób użycia: Doustnie. Dawkę i częstotliwość stosowania leku ustala lekarz. Lek można przyjmować niezależnie od posiłków. Uwaga! W trakcie leczenia nie należy pić alkoholu. Alkohol nasila obniżenie ciśnienia tętniczego krwi. Aby leczenie było skuteczne i jak najbardziej bezpieczne należy przestrzegać zaleceń lekarza prowadzącego. Należy zapoznać się z właściwościami leku opisanymi w ulotce przed jego zastosowaniem. Przed zastosowaniem leku należy sprawdzić datę ważności podaną na opakowaniu (etykiecie). Nie należy stosować leku po terminie ważności. Lek należy przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta. Działania niepożądane: Często: suchy, drażniący kaszel. Niezbyt często: ból głowy, zmęczenie, depresja, splątanie, lęk, impotencja, zmniejszone libido, zaburzenia słuchu (np. dzwonienie w uszach), zaburzenia równowagi, zapalenie spojówek, nadmierne obniżenie ciśnienia tętniczego, nieprawidłowo szybka czynność serca (częstoskurcz), nudności, brak apetytu, skórne reakcje alergiczne, zaburzenia czynności nerek i/lub wątroby (zwiększenie stężenia bilirubiny i aktywności enzymów wątrobowych). Rzadko: senność, zaburzenia snu, nerwowość, niepokój, drżenie, zaburzenia węchu i/lub smaku, zaburzenia widzenia, kołatanie serca, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, nagłe zaczerwienie, zmiany obrazu krwi. Występowanie po zastosowaniu leku takich działań niepożądanych jak np.: zmęczenie, zwroty głowy, zaburzenia widzenia, stwarza niebezpieczeństwo związane z prowadzeniem pojazdów oraz obsługą maszyn. Ostrzeżenia: należy poinformować lekarza w przypadku gdy ma się nadwrażliwość na ramipryl, inne inhibitory konwertazy angiotensynowej lub jakąkolwiek substancję pomocniczą preparatu, choroby nerek, cukrzycę. Gdy przyjmuje się inne leki na nadciśnienie, leki moczopędne, leki na serce, heparynę, trimetoprim, lit, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, leki przeciwpsychotyczne, niesteroidowe leki przeciwzapalne, leki sympatykomimetyczne, leki przeciwcukrzycowe, cytostatyki, leki immunosupresyjne. Ponadto należy poinfromować lekarza o wszystkich ostatnio przyjmowanych lekach, nawet tych dostępnych bez recepty. Należy także poinformować lekarza w przypadku ciąży, podejrzenia ciąży i karmieniu piersią. Nie zaleca się stosowania leku w ciąży i okresie karmienia piersią.

Oceń to post
Dodaj komentarz 0

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *