Tadroxil

Podstawowe skladniki:

cefadroksyl

Postać leku:

kapsułki

Nazwa międzynarodowa:

Zamienniki:

Działanie:

Właściwości bakteriobójcze.

Wskazania:

Przy zakażeniach dróg moczowych, gronkowcowych i paciorkowcowych zakażeniach skóry i tkanek miękkich, paciorkowcowym zapaleniu gardła i migdałków podniebiennych.

Wazne Informacje:

Sposób użycia: Stosować doustnie. Dawkę i częstotliwość stosowania leku ustala lekarz. Należy: Przestrzegać zaleceń lekarza. Zapoznać się z właściwościami leku opisanymi w ulotce i datą ważności przed jego zastosowaniem. Przechowywać lek w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta. Nie należy: Stosować leku przeterminowanego. Odstępować leku innym osobom ani używać w innych okolicznościach bez konsultacji z lekarzem. Działania niepożądane: Nudności, wymioty, rzadko biegunka i rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego, wysypka skórna, pokrzywka, świąd, obrzęk naczynioruchowy, wstrząs anafilaktyczny, świąd narządów płciowych, kandydoza narządów płciowych, bóle stawów, zmiany obrazu krwi oraz nieznaczne zwiększenie aktywności aminotransferaz w surowicy. W przypadku wystąpienia innych, niewymienionych działań niepożądanych należy o nich poinformować lekarza. Lek stosowany zgodnie z zaleceniami nie wpływa na sprawność psychofizyczną i zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługę maszyn. Ostrzeżenia: Należy poinformować lekarza w przypadku nadwrażliwości na cefalosporyny, penicylinę lub jakąkolwiek substancję pomocniczą preparatu, zaburzeń funkcji nerek, zapalenia okrężnicy, ciąży, podejrzenia ciąży lub karmienia piersią. Ostrożnie stosować w ciąży i okresie karmienia piersią. Ponadto należy poinformować lekarza jeśli stosujesz inne antybiotyki, probenecyd, furosemid, kwas etakrynowy lub jakiekolwiek leki, nawet te dostępne bez recepty.

Oceń to post
Dodaj komentarz 0

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *