Tegretol

Podstawowe skladniki:

karbamazepina

Postać leku:

syrop, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu

Nazwa międzynarodowa:

Zamienniki:

Działanie:

Właściwości przeciwdrgawkowe.

Wskazania:

Przy padaczce, zespołach maniakalnych oraz zapobiegawczo zaburzeniom maniakalno-depresyjnym (dwubiegunowym). Przy alkoholowym zespole abstynencyjnym, idiopatycznym nerwobólu nerwu trójdzielnego oraz nerwobólu nerwu trójdzielnego w przebiegu stwardnienia rozsianego, nieswoistym nerwobólu nerwu językowo-gardłowego.

Wazne Informacje:

Sposób użycia: Stosować doustnie. Dawkę i częstotliwość przyjmowania leku ustala lekarz. Lek można przyjmować podczas posiłku lub po jego spożyciu. Tabletki należy połykać bez rozgryzania. Tabletki są podzielne. Podczas leczenia nie spożywać alkoholu. Należy: Przestrzegać zaleceń lekarza. Zapoznać się z właściwościami leku opisanymi w ulotce i datą ważności przed jego zastosowaniem. Przechowywać lek w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta. Nie należy: Stosować leku przeterminowanego. Odstępować leku innym osobom ani używać w innych okolicznościach bez konsultacji z lekarzem. Działania niepożądane: Pojawiają się najczęściej w początkowym okresie leczenia, zwykle są związane z wielkością dawki lub stosowaniem w wieku podeszłym. Zazwyczaj ustępują w ciągu kilku dni, samoistnie lub po krótkotrwałym zmniejszeniu dawki. Często senność, zmęczenie, niezborność ruchów, ból i zawroty głowy, stany splątania i niepokoju lub pobudzenia – zwłaszcza u osób w podeszłym wieku. Ponadto brak łaknienia, suchość błony śluzowej jamy ustnej, nudności, wymioty, rzadziej ból brzucha i zaparcie, zaburzenia czynności serca i układu krążenia, zaburzenia układu krwiotwórczego, zaburzenia czynności nerek oraz zaburzenia oddawania moczu, uszkodzenie wątroby, skórne reakcje uczuleniowe, reakcje nadwrażliwości, zapalenie spojówek i przejściowe zaburzenia widzenia, przejściowe bóle mięśni i niedowład kończyn, zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej, zaburzenia gospodarki wapniowej, przerost gruczołów piersiowych u mężczyzn. Występowanie po zastosowaniu leku takich działań niepożądanych jak np. senność, zawroty głowy, stwarza niebezpieczeństwo związane z prowadzeniem pojazdów oraz obsługą maszyn, szczególnie w początkowym okresie leczenia. Ostrzeżenia: Należy poinformować lekarza w przypadku nadwrażliwości na karbamazepinę, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne lub jakąkolwiek substancję czynną preparatu, chorób serca, wątroby i/lub nerek, ciąży, podejrzenia ciąży lub karmienia piersią. W ciąży i okresie karmienia piersią stosować jedynie w przypadku, gdy potencjalne korzyści dla matki wynikające ze stosowania leku przewyższają ewentualne ryzyko dla płodu lub karmionego dziecka. Ponadto należy poinformować lekarza jeśli stosujesz leki przeciwdepresyjne (inhibiotory MAO), etosuksymid, prymidon, kwas walproinowy, alprazolam, kortykosteroidy, cyklosporynę, glikozydy nasercowe, doksycykinę, felodypinę, haloperidol, imipraminę, metadon, teofilinę, leki przeciwzakrzepowe, hormonalne środki antykoncepcyjne, fenobarbital, fenytoinę lub jakiekolwiek leki, nawet te dostępne bez recepty. 

OCEŃ (1 vote)
Dodaj komentarz 0

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *