Tranxene (roztwór do wstrzykiwań)

Podstawowe składniki:

klorazepat dipotasowy

Postać leku:

proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu

Nazwa międzynarodowa:

Zamienniki:

Działanie:

Właściwości uspokajające, przeciwdrgawkowe, przeciwlękowe.

Wskazania:

Przy lęku, niepokóju, pobudzeniu psychoruchowym z agresją. Wspomagająco w skurczach tonicznych w tężcu i w padaczce. Przy objawach zespołu abstynencyjnego w uzależnieniu alkoholowym.

Ważne informacje:

Sposób użycia: Stosować domięśniowo lub dożylnie. Dawkę i częstotliwość przyjmowania leku ustala lekarz. W czasie terapii nie należy spożywać alkoholu. Działania niepożądane: Senność, osłabienie mięśniowe, zaburzenia mowy, zawroty głowy. Lek może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych. Ostrzeżenia: Należy poinformować lekarza w przypadku nadwrażliwości na klorazepat lub pozostałe składniki preparatu, chorób układu oddechowego, ciąży, podejrzenia ciąży lub karmienia piersią. Preparat jest przeciwwskazany w ciąży i okresie karmienia piersią. Ponadto należy poinformować lekarza jeśli stosujesz inne leki działające na ośrodkowy układ nerwowy (barbiturany, opioidowe leki przeciwbólowe, neuroleptyki).

Oceń to post
Dodaj komentarz 0

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *