Zolafren

Podstawowe składniki:

olanzapina,

Postać leku:

kapsułki, tabletki powlekane

Nazwa międzynarodowa:

Zamienniki:

Działanie:

właściwości przeciwpsychotyczne,

Wskazania:

Przy leczeniu schizofrenii u chorych, u których stwierdzono dobrą odpowiedź terapeutyczną w aktywnej fazie leczenia.

Ważne informacje:

Sposób użycia: Stosować doustnie, niezależnie od posiłków. Dawkę i częstotliwość stosowania leku określa lekarz.  Brak danych klinicznych na temat stosowania olanzapiny u osób poniżej 18 lat. W czasie leczenia nie należy spożywać alkoholu. Podczas leczenia należy wykonywać próby wątrobowe. Aby leczenie było skuteczne i jak najbardziej bezpieczne należy przestrzegać zaleceń lekarza prowadzącego. Zapoznaj się z właściwościami leku opisanymi w ulotce przed jego zastosowaniem. Przed spożyciem należy sprawdzić datę ważności na opakowaniu. Preparat należy przechowywać  w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta. Lek ten został przepisany przez lekarza prowadzącego celem leczenia konkretnego schorzenia. Nie należy go odstępować innym osobom ani używać w innych okolicznościach bez konsultacji z lekarzem. Działania niepożądane: Do najczęstszych objawów niepożądanych należą: senność, zwiększenie masy ciała, zawroty głowy, zwiększone łaknienie, astenia, zaparcia, suchość błony śluzowej jamy ustnej, zatrzymanie wody (obrzęki obwodowe), uczucie niepokoju, zaburzenia osobowości.  Zawroty głowy odczuwane są przez niektórych pacjentów w początkowym okresie leczenia, szczególnie przy zmianie pozycji z siedzącej na stojącą. W początkowym okresie leczenia obserwowano u niektórych pacjentów zwiększenie stężenia prolaktyny w osoczu. Podczas długotrwałego leczenia może wystąpić mlekotok, brak miesiączki lub zaburzenia cyklu miesiączkowego, powiększenie piersi, ginekomastia (przerost piersi u mężczyzn). U osób z przewlekłymi chorobami wątroby należy oznaczyć aktwność transaminaz przed rozpoczęciem leczenia preparatem Zolafren, a także okresowo kontrolować w czasie leczenia, gdy jest to klinicznie uzasadnione. Rzadko obserwuje się reakcje nadwrażliwości na światło. W przypadku wystąpienia innych, niewymienionych objawów niepożądanych, należy również poinformować o nich lekarza. Ponieważ preparat Zolafren może powodować senność, a także wpływa na funkcje poznawczo-motoryczne, należy zachować szczególną ostrożność w trakcie obsługi maszyn i prowadzenia pojazdów podczas leczenia olanzapiną. Podczas leczenia ostrej fazy choroby prowadzenie samochodu jest przeciwwskazane. Ostrzeżenia: Należy poinformować lekarza o obciążeniu ryzykiem wystąpienia jaskry, o ckrzycy, przeroście gruczołu krokowego, zaburzeniach krążenia, padaczce, zaburzeniach otępiennych, o przyjmowaniu innych leków działających na ośrodkowy układ nerwowy, obniżających ciśnienie krwi, (hipotensyjnych), o pozostałych, przyjmowanych preparatach, nawet o tych dostępnych bez recept oraz o ciąży i karmieniu piersią. W ciąży stosować jedynie w przypadkach, gdy korzyści dla matki przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu. Lek jest przeciwwskazany w okresie karmienia piersią. 

OCEŃ: 3/5 z 1 ocen
Dodaj komentarz 0

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *