Adrimedac

Podstawowe składniki:

doksorubicyna,

Postać leku:

roztwór do wstrzykiwań

Nazwa międzynarodowa:

Zamienniki:

Działanie:

Właściwości przeciwnowotworowe,

Wskazania:

W leczeniu raka piersi, raka płuc, raka pęcherza moczowego, ostrej białaczki limfoblastycznej i ostrej białaczki mieloblastycznej.

Ważne informacje:

Sposób użycia. Stosować dożylnie lub dopęcherzowo. Dawkę i częstotliwość przyjmowania preparatu ustala lekarz. Zalecane jest wykonywanie EKG przed każdym cyklem leczenia oraz po jego zakończeniu.Działania niepożądane: upośledzenie czynności szpiku kostnego, toksyczny wpływ na serce, ryzyko uszkodzenia wątroby, utrata włosów przemijająca po zakończeniu leczenia, wymioty.Ostrzeżenia: Należy poinformować lekarza w przypadku upośledzonej czynności szpiku kostnego wywołanej stosowaną wcześniej chemioterapią bądź radioterapią, chorób mięśnia sercowego, wątroby, przyjmowania preparatów zawierających metotreksat, cyklosporynę, paklitaksel, werapamil, cyklofosfamid, mitomycynę, progesteron, leków przeciwdepresyjnych. Leku nie należy stosować w ciąży oraz w okresie karmienia piersią. Lek może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Oceń to post
Udostępnij:
Dodaj komentarz 0

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. Required fields are marked *