Amizepin

Podstawowe składniki:

karbamazepina,

Postać leku:

tabletki

Nazwa międzynarodowa:

Zamienniki:

Działanie:

Właściwości przeciwdrgawkowe,

Wskazania:

Przy padaczce, tj. w napadach częściowych złożonych (psychoruchowych, skroniowych);w napadach uogólnionych toniczno-klonicznych (grand mal); w napadach mieszanych (włącznie z wymienionymi powyżej lub inne napady częściowe lub uogólnione). W neuralgii nerwu trójdzielnego i językowo-gardłowego. W profilaktyce zaburzeń afektywnych dwubiegunowych u pacjentów nie reagujących na leczenie preparatami litu.

Ważne informacje:

Sposób użycia. Stosować doustnie. Dawkę i częstotliwość przyjmowania preparatu ustala lekarz. Lek można przyjmować niezależnie od posiłków. Tabletki należy przyjmować z niewielką ilością wody. Uwaga! Podczas przyjmowania leku nie należy pić alkoholu. Alkohol może nasilać działanie niepożądane karbamazepiny ze strony ośrodkowego układu nerwowego. Aby leczenie było skuteczne i jak najbardziej bezpieczne należy przestrzegać zaleceń lekarza prowadzącego. Zapoznaj się z właściwościami leku opisanymi w ulotce przed jego zastosowaniem. Przed zastosowaniem leku należy sprawdzić datę ważności podaną na opakowaniu (etykiecie). Nie należy stosować leku po terminie ważności. Przechowuj lek w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta. Lek ten został przepisany przez lekarza prowadzącego celem leczenia konkretnego schorzenia. Nie należy go odstępować innym osobom ani używać w innych okolicznościach bez konsultacji z lekarzem.Działania niepożądane: zawroty głowy, senność, chwiejność emocjonalna, nudności i wymioty. Zaburzenia układu krwiotwórczego, świąd, wysypka rumieniowa, pokrzywka, martwica naskórka, nadwrażliwość na światło, zmiany zabarwienia skóry, złuszczające zapalenie skóry, rumień wielopostaciowy, plamice, zaostrzenie uogólnionego liszaja rumieniowatego, łysienie, nadmierne pocenie się, zastoinowa niewydolność serca, obrzęki, pogorszenie choroby nadciśnieniowej, niedociśnienie, omdlenia, zapaść, zaostrzenie choroby niedokrwiennej serca, arytmie, zakrzepowe zapalenie żył, uogólnione powiększenie węzłów chłonnych, zaburzenia czynności wątroby, żółtaczka, zapalenie wątroby, reakcje nadwrażliwości charakteryzujące się gorączką, dusznością, zapaleniem płuc; częstomocz, bezmocz, skąpomocz z podwyższonym ciśnieniem krwi, niewydolność nerek, impotencja, białkomocz, ból i zawroty głowy, senność, zaburzenia koordynacji, dezorientacja, znużenie, zaburzenia widzenia, nieprawidłowe ruchy mimowolne, zapalenie nerwów obwodowych i zaburzenia czucia, depresje ze stanami pobudzenia, szumy uszne, przeczulica słuchowa, nudności, wymioty, zespół zaburzeń trawiennych, bóle żołądka, biegunka, zaparcia, brak łaknienia, suchość w jamie ustnej i gardle, bóle stawów i mięśni, kurcze w obrębie kończyn dolnych. Ostrzeżenia: Należy poinformować lekarza w przypadku nadwrażliwości na karbamazepinę,trójcykliczne leki przeciwdepresyjne (np. amitryptylina, desimipramina, protryptylina i inne) lub jakąkolwiek substancję pomocniczą preparatu, zaburzeń czynności szpiku kostnego, ciężkich chorób serca, porfirii (zaburzenia syntezy hemoglobiny), zaburzeń funkcji wątroby i/lub nerek, podwyższonego ciśnienia śródgałkowego, przyjmowania innych leków przeciwpadaczkowych, leków przeciwdepresyjnych, preparatów litu, doustnych środków antykoncepcyjnych, cymetydyny, danazolu, erytromycyny, klarytromycyny, troleandomycyny, loratadyny, terfenadyny, izoniazydu, nikotynamidu, propoksyfenu, ketokonazolu, itrakonazolu, cisplatyny, doksorubicyny, felbamatu, rifampicyny, fenobarbitalu, fenytoiny, primidonu, teofiliny, paracetamolu. Należy poinformować lekarza o ciąży lub o podejrzeniu ciąży oraz karmieniu piersią. Preparat jest przeciwwskazany w okresie karmienia piersią.Występowanie po zastosowaniu leku takich działań niepożądanych jak np.: zawroty głowy, senność lub zaburzenia widzenia, stwarza niebezpieczeństwo związane z prowadzeniem pojazdów oraz obsługę maszyn.

Oceń to post
Udostępnij:
Dodaj komentarz 0

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. Required fields are marked *