Apidra

Podstawowe składniki:

insulina glulizynowa,

Postać leku:

roztwór do wstrzykiwań

Nazwa międzynarodowa:

Zamienniki:

Działanie:

Właściwości obniżające poziom cukru we krwi, przeciwcukrzycowe,

Wskazania:

Przy cukrzycy wymagającej leczenia insuliną.

Ważne informacje:

Sposób użycia. Stosować podskórnie w powłoki brzuszne, udo lub mięsień naramienny bądź w ciągłym wlewie podskórnym w powłoki brzuszne. Preparat należy podawać krótko przed posiłkiem (do 15 minut) lub zaraz po posiłku. Należy zmieniać miejsca wstrzykiwań i wlewów w obrębie danej okolicy. Nie masować miejsca iniekcji. Dawkę i częstotliwość przyjmowania leku ustala lekarz. Działania niepożądane: niedocukrzenie, reakcje w miejscu wstrzyknięcia i miejscowe reakcje nadwrażliwości (zaczerwienienie, obrzęk, świąd), ogólne reakcje nadwrażliwości, zanik tkanki tłuszczowej w miejscu podania (regularna zmiana miejsca podania leku może zapobiec lub zmniejszyć występowanie tej reakcji). Ostrzeżenia: Należy poinformować lekarza w przypadku nadwrażliwości na insulinę glulizynową lub pozostałe składniki preparatu, niedocukrzenia.W przypadku stosowania doustnych leków przeciwcukrzycowych, inhibitorów konwertazy angiotensyny, dizopyramidu, fibratów, leków przeciwdepresyjnych, pentoksyfiliny, propoksyfenu, salicylanów, sulfonamidów, glikokortykosteroidów, danazolu, diazoksydu, leków moczopędnych, glukagonu, izoniazydu, pochodnych fenotiazyny, somatropiny, sympatykomimetyków (np. epinefrynę, salbutamol, terbutalinę), hormonów tarczycy, estrogenów i progestagenów, inhibitorów proteazy oraz nietypowych leków przeciwpsychotycznych (np. olanzapinę, klozapinę), klonidyny, soli litu, pentamidyny, leków sympatykolitycznych (leki ?-adrenolityczne, guanetydynę i rezerpinę) i alkoholu. Należy poinformować lekarza o ciąży lub o podejrzeniu ciąży oraz karmieniu piersią.Lek może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi urządzeń mechanicznych.

Oceń to post
Udostępnij:
Dodaj komentarz 0

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. Required fields are marked *