CellCept

Podstawowe skladniki:

mykofenolan mofetylu,

Postać leku:

kapsułki, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, tabletki

Nazwa międzynarodowa:

Zamienniki:

Działanie:

Właściwości immunosupresyjne,

Wskazania:

W celu zapobiegania ostremu odrzucaniu przeszczepów narządów (nerka, serce, wątroba) w skojarzeniu z cyklosporyną i kortykosteroidami.

Wazne Informacje:

Sposób użycia. Stosować doustnie. Dawkowanie i częstotliwość stosowania leku ustala lekarz. Uwaga! W trakcie leczenia należy ograniczyć przebywanie na słońcu, korzystanie z solarium. Aby leczenie było skuteczne i jak najbardziej bezpieczne należy przestrzegać zaleceń lekarza prowadzącego. Zapoznaj się z właściwościami leku opisanymi w ulotce przed jego zastosowaniem. Przed zastosowaniem leku należy sprawdzić datę ważności podaną na opakowaniu (etykiecie). Nie należy stosować leku po terminie ważności. Przechowuj lek w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta. Lek ten został przepisany przez lekarza prowadzącego celem leczenia konkretnego schorzenia. Nie należy go odstępować innym osobom ani używać w innych okolicznościach bez konsultacji z lekarzem.Działania niepożądane: Biegunka, nudności,wymioty, nadkażenia grzybicze, zakażenia wirusowe i bakteryjne, gorączka,dreszcze, złe samopoczucie, ból głowy, objawy grypopodobne, zmniejszenie masy ciała, obrzęk, małopłytkowość, niedokrwistość, nieprawidłowa czynność nerek i/lub wątroby, trądzik, utrata włosów, depresja, splątanie, pobudzenie, lęk, zapalenie żył. Ostrzeżenia: Należy poinformować lekarza w przypadku nadwrażliwości na mykofenolan mofetylu, kwas mykofenolowy lub którykolwiek składnik preparatu. Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu innych leków immunosupresyjnych, acyklowiru, probenecydu, leków zobojętniających sok żołądkowy, cholestyraminy. Zaleca się ostrożność podczas stosowania w okresie ciąży i karmienia piersią.Uwaga! W trakcie leczenia nie należy stosować żywych szczepionek.  Przed rozpoczęciem stosowania leku, podczas leczenia i przez 6 tygodni po jego zakończeniu należy stosowaćskuteczną metodę antykoncepcji.

Oceń to post