Certican

Podstawowe składniki:

ewerolimus,

Postać leku:

tabletki do przygotowywania zawiesiny doustnej, tabletki

Nazwa międzynarodowa:

Zamienniki:

Działanie:

Właściwości immunosupresyjne,

Wskazania:

Przy profilaktyce odrzucania narządu u dorosłych biorców allogenicznych przeszczepów nerek lub serca, u których istnieje małe lub umiarkowane ryzyko immunologiczne odrzucania. Preparat należy stosować w skojarzeniu z cyklosporyną w mikroemulsji i kortykosteroidami.

Ważne informacje:

Sposób użycia. Stosować doustnie. Leczenie preparatem powinno być rozpoczynane i kontynuowane przez lekarzy doświadczonych w terapii immunosupresyjnej po przeszczepieniu narządów, posiadających możliwość monitorowania stężenia ewerolimusu we krwi.Działania niepożądane: leukopenia (spadek liczby białych krwinek); zwiększenie poziomu “złego cholesterolu” i trójglicerydów we krwi. Często: zakażenia wirusowe, bakteryjne i grzybicze, posocznica; anemia, nadciśnienie, torbiel limfatyczna, zakrzepy żylne z zatorami; zapalenie płuc; ból brzucha, biegunka, nudności, wymioty; trądzik, powikłania ran chirurgicznych; zakażenia układu moczowego; obrzęk i ból; niedoczynność gonad u mężczyzn (zmniejszenie stężenia testosteronu); atypowe zapalenie płuc; zapalenie wątroby, żółtaczka, wysypka skórna; bóle mięśni. Ostrzeżenia: Należy poinformować lekarza w przypadku nadwrażliwości na składniki preparatu. Należy poinformować lekarza o dziedzicznej nietolerancji glukozy, zespole złego wchłaniania glukozo-galaktozy, niedoborze laktazy Lappa, o przyjmowaniu takich leków jak: ketokonazol, itrakonazol, worykonazol, klarytromycynę, telytromycynę, rytonawir, ryfampicynę, ryfabutynę, flukonazol, erytromycynę, werapamil, diltiazem, indynawir, amprenawir, fenobarbital, preparaty ziela dziurawca, leki przeciwmiażdżycowe.

Oceń to post
Udostępnij:
Dodaj komentarz 0

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. Required fields are marked *