Clexane

YOUR EXISTING AD GOES HERE

Podstawowe skladniki:

enoksaparyna,

Postać leku:

roztwór do wstrzykiwań

YOUR EXISTING AD GOES HERE

Nazwa międzynarodowa:

Zamienniki:

Działanie:

Właściwości przeciwzakrzepowe,

Wskazania:

W profilaktyce żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, szczególnie u osób poddawanych zabiegom chirurgicznym lub długotrwale unieruchomionych, w leczeniu zakrzepicy żył głębokich powikłanej lub nie powikłanej zatorowością płucną, w leczeniu niestabilnej dławicy piersiowej i zawału serca, w profilaktyce tworzenia się skrzeplin w krążeniu pozaustrojowym w czasie hemodializy. 

Wazne Informacje:

Sposób użycia. Dawkę i częstotliwość przyjmowania leku ustala lekarz.Działania niepożądane: Krwawienie, krwiak w miejscu podania, małopłytkowość, odczyny alergiczne, bardzo rzadko martwica skóry w miejscu podania (pierwsze jej objawy stanowią wskazanie do odstawienia leku), przemijające zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych. Ostrzeżenia: Należy poinformować lekarza w przypadku nadwrażliwości na składniki preparatu. Należy poinformować lekarza o czynnych, dużych krwawieniach lub chorobach obciążonych ryzykiem wystąpienia niekontrolowanych krwotoków w wyniku np. ciężkiego bakteryjnego zapalenia wsierdzia, o czynnej chorobie wrzodowej żołądka lub dwunastnicy, o niedawno przebytym udarze krwotocznym mózgu, o przyjmowaniu kwasu acetylosalicylowego, niesteroidowych leków przeciwzapalnych o działaniu ogólnym, tiklopidyny, klopidogrelu, leków trombolitycznych, przeciwzakrzepowych, przeciwpłytkowych, dekstranu i glikokortykosteroidów o działaniu ogólnym. Lek jest przeciwwskazany w ciąży i okresie karmienia piersią.

Oceń to post