Codipar

Podstawowe skladniki:

paracetamol,

Postać leku:

tabletki musujące, tabletki

Nazwa międzynarodowa:

Zamienniki:

Działanie:

Właściwości przeciwgorączkowe, przeciwbólowe,

Wskazania:

Przy bólach różnego pochodzenia i gorączce.

Wazne Informacje:

Sposób użycia. Stosować doustnie. Dorośli i dzieci od 13 roku życia 1-2 tabletki lub 1-2 tabletki musujące co 4-6 godzin, maksymalnie do 8 tabletek na dobę.Maksymalna dawka dobowa w leczeniu krótkotrwałym u dorosłych wynosi 4 g, a podczas leczenia długotrwałego 2,6 g.Dzieci od 7 do 12 roku życia: 1/2 tabletki co 4-6godzin, maksymalnie 3 tabletki dobę. Uwaga! Preparatu nie należy stosować dłużej niż 10 dni u dorosłych i 3 dni u dzieci. Uwaga! W trakcie leczenia nie należy pić alkoholu. Rórównoczesne przyjmowanie paracetamolu i picie alkoholu zwiększa ryzyko uszkodzenia wątroby. Zapoznaj się z właściwościami leku opisanymi w ulotce przed jego zastosowaniem. Przed zastosowaniem leku należy sprawdzić datę ważności podaną na opakowaniu (etykiecie). Nie należy stosować leku po terminie ważności. Przechowuj lek w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.Działania niepożądane: skórne reakcje alergiczne (pokrzywka, rumień, zapalenie skóry, plamica barwnikowa), nudności, wymioty, zmiany w obrazie krwi. Lek stosowany w dużych dawkach lub przewlekle może upośledzić czynność wątroby i/lub nerek. Ostrzeżenia: Należy poinformować lekarza w przypadku nadwrażliwości na składniki preparatu. Należy poinformować lekarza o schorzeniach nerek i/lub wątroby, chorobie alkoholowej, zmianach obrazu krwi, o przyjmowaniu doustnych leków przeciwzakrzepowych, ryfampicyny, leków przeciwpadaczkowych, leków nasennych, leków przeciwdepresyjnych, leków z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych.