Diflucan

YOUR EXISTING AD GOES HERE

Podstawowe skladniki:

flukonazol

Postać leku:

syrop, kapsułki

YOUR EXISTING AD GOES HERE

Nazwa międzynarodowa:

Zamienniki:

Działanie:

Właściwości przeciwgrzybicze.

Wskazania:

Przy kandydozach -błon śluzowych jamy ustnej, dróg moczowych, skóry i błon śluzowych, gardła, przełyku. Przy kandydozach pochwy- ostrych, nawrotowych oraz układowych. Przy posocznicy drożdżakowej (także u pacjentów ze zmniejszoną odpornością, nowotworami, chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego), kryptokokozie (płuc, skóry), kryptokokowym zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych (także u chorych na AIDS), grzybicy (skóry gładkiej, pachwin, stóp), łupieżu pstrym. U dzieci w kandydozach układowych i kryptokokozie. Ponadto w profilaktyce zakażeń grzybiczych.

Wazne Informacje:

Sposób użycia: Stosować doustnie. Dawkę i częstotliwość stosowania leku ustala lekarz. Należy: Przechowywać lek w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta Przestrzegać zaleceń lekarza. Zapoznać się z właściwościami leku opisanymi w ulotce i datą ważności przed jego zastosowaniem. Nie należy: Stosować leku przeterminowanego. Odstępować leku innym osobom ani używać w innych okolicznościach bez konsultacji lekarskiej. Działania niepożądane: Nudności, bóle brzucha, biegunka, wysypka skórna, zwiększenie aktywności amino transferaz, stężenia kreatyniny i mocznika we krwi, ból głowy. Rzadziej zaburzenia hematologiczne, reakcje nadwrażliwości. Lek stosowany według zaleceń nie wpływa na sprawność psychofizyczną i zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługę maszyn. Ostrzeżenia: Należy poinformować lekarza w przypadku nadwrażliwości na flukonazol lub jakąkolwiek substancję pomocniczą preparatu, zaburzeń funkcji nerek i/lub wątroby, chorób serca, zaburzeń gospodarki elektrolitowej, ciąży, podejrzenia ciąży lub karmienia piersią. Dopuszcza się stosowanie leku w czasie ciąży, jedynie w przypadku gdy potencjalne korzyści dla matki przewyższają ewentualne skutki niepożądane dla płodu. Nie stosować w okresie karmienia piersią. Ponadto należy poinformować lekarza o wszystkich stosowanych ostatnio lekach, także tych bez recepty, a w szczególności przyjmowanych benzodiazepinach, doustnych lekach przeciwcukrzycowych, lekach przeciwzakrzepowych pochodnych kumaryny (warfaryna), astemizolu, cisaprydzie, innych azolowych lekach przeciwgrzybicznych (itrakonazol, ketokonazol), ryfampicynie, ryfabutynie, teofilinie, zydowudynie, fenytoinie, takrolimusie, cyklosporynie, terfenadynielekach moczopędnych z grupy tiazydów, amfoterycznie B.

Oceń to post