Digoxin

Podstawowe składniki:

digoksyna

Postać leku:

tabletki

Nazwa międzynarodowa:

Zamienniki:

Działanie:

Właściwości regulujące pracę serca. Lek zwiększa siłę skurczu mięśnia sercowego.

Wskazania:

Przy przewlekłej, zaawansowanej skurczowej, zastoinowej niewydolność krążenia w przebiegu wad serca w skojarzeniu z innymi lekami (ACE inhibitory, b-adrenolityki, diuretyki). A także w zapaleniu mięśnia serca, zaburzeniach rytmu serca, po operacjach na sercu, w niektórych kardiomiopatiach, zapobiegawczo w chorobach serca wśród grup ryzyka, w miażdżycowym zwłóknieniu mięśnia serca, w sercu płucnym, w niewydolności serca u dzieci (jako lek pierwszego rzutu).

Ważne informacje:

Sposób użycia: Stosować doustnie. Dawkę i częstotliwość przyjmowania leku ustala lekarz. Należy: Tabletki popić płynem. Przestrzegać zaleceń lekarza prowadzącego. Zapoznać się z właściwościami leku opisanymi w ulotce i datą ważności przed jego zastosowaniem. Przechowywać lek w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta. Nie należy: Stosować przeterminowanego leku. Odstępować leku innym osobom ani używać w innych okolicznościach bez konsultacji lekarskiej. Działania niepożądane: Zaburzenia rytmu serca (częstoskurcz komorowy, bradykardia, blok przedsionkowo – komorowy, trzepotanie i migotanie komór, dodatkowe skurcze komorowe), wymioty, brak łaknienia, osłabienie, bezsenność, nudności, bóle brzucha, zawroty i ból głowy, zaburzenia psychiczne, omamy, zaburzenia widzenia, omdlenia, depresja, majaczenia, drgawki, zaburzenia gospodarki potasu i wapnia. Rzadziej nadżerki błony śluzowej żołądka, alergiczne zmiany skórne, zaburzenia ze strony ośrodkowego układu nerwowego (zwłaszcza u dzieci). Ostrzeżenia: Należy poinformować lekarza w przypadku nadwrażliwości na jakikolwiek składnik leku, obniżonego poziomu potasu, podwyższonego poziomu wapnia, podzastawkowego zwężenie aorty, zaburzeń rytmu serca, ciąży, podejrzenia ciąży lub karmienia piersią. Ponadto należy poinformować lekarza o wszystkich ostatnio przyjmowanych lekach, nawet tych dostępnych bez recepty. Nie zaleca się stosowania w okresie ciąży oraz karmienia piersią.

Oceń to post
Udostępnij:
Dodaj komentarz 0

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. Required fields are marked *