Dihydralazinum

YOUR EXISTING AD GOES HERE

Podstawowe skladniki:

siarczan dihydralazyny

Postać leku:

tabletki

YOUR EXISTING AD GOES HERE

Nazwa międzynarodowa:

Zamienniki:

Działanie:

Właściwości obniżające ciśnienie tętnicze krwi.

Wskazania:

Przy nadciśnieniu tętniczym.

Wazne Informacje:

Sposób użycia: Stosować doustnie. Dawkę i częstotliwość przyjmowania preparatu ustala lekarz. Preparat nie powinien być stosowany u dzieci poniżej 12 roku życia. W trakcie leczenia unikać spożywania alkoholu i produktów mlecznych. Działania niepożądane: Nudności, wymioty, brak łaknienia, biegunka, rzadko zapalenie języka, przełyku, rzekomo błoniaste zapalenie okrężnicy, nadwrażliwość na światło (rumień, obrzęk), grzybica skóry i błon śluzowych. Bardzo rzadko reakcje nadwrażliwości na doksycyklinę (wysypka skórna, rumień, świąd, obrzęk naczynioruchowy), zaburzenia hematologiczne (m.in. zaburzenia krzepnięcia), przemijający wzrost ciśnienia wewnątrzczaszkowego. Podczas leczenia należy unikać ekspozycji na promieniowanie UV. Lek może upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Ostrzeżenia: Należy poinformować lekarza w przypadku nadwrażliwości na tetracykliny, schorzeń wątroby lub nerek, ciąży, podejrzenia ciąży lub karmienia piersią oraz gdy przyjmujesz leki: fenytoinę, karbamazepinę, leki nasenne i uspakajające, rifampicynę, antybiotyki ?-laktamowe, leki zobojętniające kwas żołądkowy , preparaty żelaza, węgla aktywowanego oraz żywice jonowymienne (cholestyramina, kolestipol), doustne leki przeciwzakrzepowe, alkaloidy sporyszu, cyklosporyny A, doustne leki przeciwcukrzycowe, metoksyfluran, leki hepatotoksyczne (czyli leki powodujące uszkodzenia wątroby m.in. chloropromazyna, pochodne fenylbutazonu), teofilinę, doustne leki antykoncepcyjne.

Oceń to post