Gensulin M

Podstawowe składniki:

insulina ludzka,

Postać leku:

zawiesina do wstrzykiwań

Nazwa międzynarodowa:

Zamienniki:

Działanie:

Właściwości obniżające poziom cukru we krwi,

Wskazania:

W cukrzycy wymagającej leczenia insuliną i cukrzycy ciężarnych.

Ważne informacje:

Sposób użycia. Stosować podskórnie, w wyjątkowych przypadkach domięśniowo. Dawkę i częstotliwość przyjmowania leku ustala lekarz. Preparat Genulin który nie jest używany, przechowywać w lodówce (2-8 C), w oryginalnym opakowaniu. Po wyjęciu z lodówki, przed pierwszym użyciem, zaleca się doprowadzić do temperatury pokojowej, a następnie wymieszać. Po otwarciu opakowania bezpośredniego preparat może być przechowywany przez 28 dni w temperaturze do 25 °C. W celu ochrony przed światłem wkład który nie jest używany przechowywać w opakowaniu zewnętrznym. Uwaga! W czasie stosowania insuliny należy regularnie kontrolować stężenie glukozy we krwi oraz w moczu, stężenie glikozylowanej hemoglobiny i fruktozaminy. Uwaga! Podczas insulinoterapii picje alkoholu jest przeciwskazane. Alkohol może nasilać i przedłużać hipoglikemizujące działanie insuliny. Aby leczenie było skuteczne i jak najbardziej bezpieczne należy przestrzegać zaleceń lekarza prowadzącego. Zapoznaj się z właściwościami leku opisanymi w ulotce przed jego zastosowaniem. Przed zastosowaniem leku należy sprawdzić datę ważności podaną na opakowaniu (etykiecie). Nie należy stosować leku po terminie ważności. Przechowuj lek w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta. Lek ten został przepisany przez lekarza prowadzącego celem leczenia konkretnego schorzenia. Nie należy go odstępować innym osobom ani używać w innych okolicznościach bez konsultacji z lekarzem.Działania niepożądane: Hipoglikemia jest najczęstszym działaniem niepożądanym. Hipoglikemia objawia się zlewnymi potami, zimną bladą skórą, pobudzeniem nerwowym lub drżeniami, niepokojem, nienaturalnym uczuciem zmęczenia lub osłabienia, stanem splątania, upośledzeniem koncentracji, sennością, uczuciem silnego głodu, zaburzeniami widzenia, bólem głowy, nudnościami i kołataniem serca.Obrzęki i zaburzenia widzenia mogą pojawić się na początku leczenia.Miejscowe reakcje uczuleniowe (zaczerwienie, obrzęk i świąd w miejscu wstrzyknięcia) mają zwykle charakter przejściowy i znikają w trakcie trwania terapii. Uogólnione reakcje uczuleniowe występują bardzo rzadko. Jeżeli nie zmienia się miejsca wstrzyknięć to w tym miejscu może dojść do lipodystrofii (zaniku tłuszczowej tkanki podskórnej).W przypadku wystąpienia innych, niewymienionych objawów niepożądanych, należy o nich poinformować lekarza. Zdolność koncentracji i reagowania jest zwykle osłabiona w czasie hipoglikemii. Nigdy nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych, jeżeli dolegliwości wskazują na zbliżający się stan hipoglikemii. Należy skontaktować się z lekarzem w celu dokładnego rozważenia możliwości prowadzenia pojazdów mechanicznych lub obsługiwania urządzeń w przypadku występowania częstych stanów hipokglikemii lub w przypadku trudności w rozpoznawaniu jej objawów.Ostrzeżenia: Należy poinformować lekarza w przypadku nadwrażliwości na insulinę ludzką lub pozostałe składniki preparatu. Należy poinformować lekarza o schorzeniach nerek, niedocukrzeniu, zaburzeniach czynności przysadki mózgowej, nadnerczy lub tarczycy, o przyjmowaniu doustnych leków przeciwzakrzepowych, doustnych środków antykoncepcyjnych, inhibitorów momoaminooksydazy MAO, nieselektywnych leków blokujących receptory beta adrenergiczne, inhibitorów enzymu konwertującego angiotensynę, salicylanów, steroidów anabolicznych, sulfonamidów.

Oceń to post
Udostępnij:
Dodaj komentarz 0

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. Required fields are marked *