Indapres

Podstawowe skladniki:

indapamid,

Postać leku:

tabletki powlekane

Nazwa międzynarodowa:

Zamienniki:

Działanie:

obniża ciśnienie tętnicze krwi, moczopędne,

Wskazania:

Przy nadciśnieniu tętniczym pierwotnym.

Wazne Informacje:

Sposób użycia: Doustnie. Dawkę i częstotliwość przyjmowania leku ustala lekarz. Działania niepożądane: ból i/lub zawroty głowy, brak łaknienia i podrażnienie przewodu pokarmowego, spadki ciśnienia związane ze zmianą pozycji ciała, zaburzenia rytmu serca, nadmierne wydalanie moczu i związane z tym ryzyko odwodnienia, szczególnie u osób w podeszłym wieku i pacjentów z niewydolnością serca, zmiany skórne, impotencja, uderzenia gorąca, zmniejszenie masy ciała, suchość w jamie ustnej, mrowienie kończyn, zmiany obrazu krwi, zaburzenia eletrolitowe, wzrost pozimu glukozy we krwi. Ostrzeżenia: należy poinformować lekarza w przypadku gdy ma się nadwrażliwość na indapamid, sulfonamidy lub pozostałe składniki preparatu. Gdy cierpi się na zaburzenia funkcji nerek i/lub wątroby, obniżone stężenie potasu we krwi, cukrzycę, dne moczanową. Gdy przyjmuje się sole litu, astemizol, pentamidynę, terfenadynę, winkaminę, glikozydy naparstnicy, leki moczopędne oszczędzające potas (amilorid, spironolakton, triamteren), leki przeciwarytmiczne (chinidyna, disopiramid, amiodaron, bretylium, sotalol), leki przeciwdepresyjne, inne leki obniżające ciśnienie krwi ( np. inhibitory konwertazy angiotensyny), leki na cukrzycę – metforminę; sole wapnia, cyklosporynę. Należy także poinformować lekarza w przypadku ciąży, podejrzenia ciąży i karmieniu piersią. Lek może być stosowany w ciąży jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności. Nie należy stosować leku w okresie karmienia piersią.