Isoniazidum

Podstawowe skladniki:

izoniazyd,

Postać leku:

tabletki

Nazwa międzynarodowa:

Zamienniki:

Działanie:

własciwości przeciwgruźlicze, bakteriobójcze, przeciwprątkowe,

Wskazania:

Zastosowanie jako lek podstawowy w zapobieganiu i leczeniu gruźlicy.

Wazne Informacje:

Sposób użycia: Doustnie. Lek należy podawać przed posiłkiem, jedynie w przypadku zaburzeń żołądkowo-jelitowych zaleca się podawanie z posiłkiem. Dawkę i częstotliwość przyjmowania leku ustala lekarz. Działania niepożądane: najczęściej występują działania niepożądane ze strony wątroby i układu nerwowego. Ryzyko uszkodzenia wątroby zwiększa się po 60 roku życia oraz jest zależne od spożywania alkoholu i przebytego WZW. Zwykle objawia się zwiększeniem aktywności aminotransferaz. Może również wystąpić zapalenie wątroby. Izoniazyd może powodować obwodową neuropatię, dotyczącą początkowo stóp i dłoni, zależną prawdopodobnie od względnego niedoboru pirydoksyny (objaw częstszy u chorych na cukrzycę, niedożywionych, alkoholików i kobiet ciężarnych). Mogą wystąpić zmiany w obrazie krwi. Ostrzeżenia: należy poinformować lekarza w przypadku gdy ma się zaburzenia w obrazie morfologicznym krwi, ciężką niewydolność wątroby lub nerek, padaczkę. Gdy przyjmuje się fenytoinę, karbamazepinę, benzodiazepiny, doustne leki przeciwzakrzepowe, disulfiram, cykloserynę, rifampicynę. Należy także poinformować lekarza w przypadku ciąży, podejrzenia ciąży i karmieniu piersią.