Levemir Penfill

Podstawowe skladniki:

insulina detemir,

Postać leku:

roztwór do wstrzykiwań

Nazwa międzynarodowa:

Zamienniki:

Działanie:

Właściwości obniżające poziom cukru we krwi,

Wskazania:

W leczeniu cukrzycy.

Wazne Informacje:

Sposób użycia. Dawkę i częstotliwość przyjmowania leku ustala lekarz.Preparat jest podawany podskórnie we wstrzyknięciu w udo, tkankę podskórną brzucha lub okolicę mięśnia naramiennego. Miejsca wstrzyknięć powinny być zmieniane w obrębie tego samego obszaru anatomicznego. Preparatu nie należy podawać dożylnie. Należy unikać podania domięśniowego. Należy unikać mieszania szybko działających insulin z preparatem. Nie stosować preparatu w pompach insulinowych.Działania niepożądane: Często: niedocukrzenie, objawy w miejscu wstrzyknięcia (zaczerwienienie, obrzęk i świąd). Niezbyt często: zanik tkanki tłuszczowej w miejscu wstrzyknięcia, obrzęki, reakcje uczuleniowe, pokrzywka, wysypka i wykwity skórne, retinopatia cukrzycowa. Preparat zawiera metakrezol, który może powodować reakcje uczuleniowe. Ostrzeżenia: Należy poinformować lekarza w przypadku nadwrażliwości na insulinę detemir lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Należy poinformować lekarza o hipoalbuminemii, o przyjmowaniu doustnych leków przeciwcukrzycowych, leków przeciwdepresyjnych (inhibitory MAO), nieselektywnych leków blokujących receptory ?-adrenergiczne, salicylanów, leków moczopędnych, glikokortykosteroidów, hormonów tarczycy, ?-sympatykomimetyków, hormonu wzrostu,  danazolu, alkoholu. Należy poinformować lekarza o ciąży lub o podejrzeniu ciąży oraz karmieniu piersią. Lek może niekorzystnie wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych.