Lokren 20

Podstawowe skladniki:

chlorowodorek betaksololu,

Postać leku:

tabletki powlekane

Nazwa międzynarodowa:

Zamienniki:

Działanie:

Właściwości obniżające ciśnienie tętnicze krwi,

Wskazania:

W nadciśnieniu tętniczym, chorobie niedokrwiennej serca.

Wazne Informacje:

Sposób użycia. Stosować doustnie. Dawkę i częstotliwość przyjmowania preparatu ustala lekarz. Uwaga! Leku nie należy odstawiać nagle, szczególnie u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca; dawkę należy zmniejszać stopniowo przez 2 tygodnie; w razie potrzeby należy rozpocząć leczenie innym lekiem, aby uniknąć zaostrzenia dusznicy bolesnej. Aby leczenie było skuteczne i jak najbardziej bezpieczne należy przestrzegać zaleceń lekarza prowadzącego. Zapoznaj się z właściwościami leku opisanymi w ulotce przed jego zastosowaniem. Przed zastosowaniem leku należy sprawdzić datę ważności podaną na opakowaniu (etykiecie). Nie należy stosować leku po terminie ważności. Przechowuj lek w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta. Lek ten został przepisany przez lekarza prowadzącego celem leczenia konkretnego schorzenia. Nie należy go odstępować innym osobom ani używać w innych okolicznościach bez konsultacji z lekarzem.Działania niepożądane: osłabienie, oziębienie kończyn, bradykardia (wolna praca serca), zaburzenia żołądkowo-jelitowe (bóle brzucha, nudności, wymioty), impotencja, ból i zawroty głowy, bezsenność, spowolnienie przewodnictwa przedsionkowo-komorowego lub nasilenie istniejącego bloku przedsionkowo-komorowego, niewydolność krążenia, spadki ciśnienia krwi, skurcz oskrzeli, spadek poziomu cukru we krwi (hipoglikemia), objaw Raynauda, nawrót istniejącego wcześniej chromania przestankowego, choroby skóry (pojawienie się lub zaostrzenie łuszczycy), zaburzenia depresyjne. W przypadku wystąpienia innych, niewymienionych działań niepożądanych należy poinfromować lekarza. Ostrzeżenia: Należy poinformować lekarza w przypadku nadwrażliwości na betaksolol lub jakąkolwiek substancję pomocniczą. Należy poinformować lekarza o astmie i ciężkim przewlekłym obustronnym zapaleniu płuc, nieleczonej niewydolności serca, bloku przedsionkowo-komorowym, dławicy Prinzmetala, zespole chorego węzła zatokowego (włączając blok zatokowo-przedsionkowy), zwolnieniu akcji serca (bradykardii), chorobie Raynauda i ciężkich zaburzeniach czynności tętnic obwodowych, o przyjmowaniu doustnych leków przeciwcukrzycowych, leków z grupy antagonistów wapnia (bepridilu, diltiazemu, werapamilu), leków przeciwarytmicznych (chinidyny, propafenonu, dizopiramidu), insuliny, leków z grupy NLPZ (niesteroidowych leków przeciwzapalnych), kortykosteroidów, beta-adrenomimetyków. Lek jest przeciwwskazany w ciąży i okresie karmienia piersią. Występowanie po zastosowaniu leku takich działań niepożądanych jak np. zawroty głowy, szczególnie na początku leczenia lub w okresie zwiększenia dawki, stwarza niebezpieczeństwo związane z prowadzeniem pojazdów oraz obsługą maszyn.