Metfogamma

Podstawowe skladniki:

chlorowodorek metforminy,

Postać leku:

tabletki powlekane

Nazwa międzynarodowa:

Zamienniki:

Działanie:

Właściwości przeciwcukrzycowe, obniżające poziom cukru we krwi,

Wskazania:

W monoterapii lub w leczeniu skojarzonym z innymi doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi lub z insuliną.

Wazne Informacje:

Sposób użycia. Stosować doustnie. Dawkę i częstotliwość przyjmowania preparatu ustala lekarz.Podczas leczenia u wszystkich pacjentów należy stosować dietę ubogo węglowodanową, a u pacjentów z nadwagą dodatkowo dietę niskokaloryczną.W czasie stosowania leku należy unikać spożywania alkoholu i przyjmowania preparatów zawierających alkohol.Działania niepożądane: zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego: nudności, wymioty, biegunka, bóle brzucha i zmniejszenie łaknienia. Zwykle występują na początku leczenia i często samoistnie ustępują w trakcie dalszego leczenia (powolne zwiększanie dawki może poprawić tolerancję leku ze strony przewodu pokarmowego). Często występuje metaliczny smak w ustach.Ostrzeżenia: Należy poinformować lekarza w przypadku nadwrażliwości na składniki preparatu. Należy poinformować lekarza o schorzeniach nerek i/lub wątroby, ciężkich zakażeniach, chorobach serca, niewydolności oddechowej, alkoholizmie, o przyjmowaniu leków obniżających poziom glukozy we krwi, chlorpromazyny, glikokortykosteroidów, estrogenów, progestagenów, leków pobudzających receptory beta w oskrzelach, hormonów tarczycy, cymetydyny, amiloridu, digoksyny, chinidyny, morfiny, prokainindu, triamterenu, trimetoprimu, wankomycyny, leków moczopędnych. Należy poinformować lekarza o ciąży lub o podejrzeniu ciąży oraz karmieniu piersią.