Miflonide

Podstawowe skladniki:

budezonid,

Postać leku:

proszek do inhalacji

Nazwa międzynarodowa:

Zamienniki:

Działanie:

Właściwości miejscowe przeciwzapalne,

Wskazania:

Przy astmie oskrzelowej.

Wazne Informacje:

Sposób użycia. Stosować wziewnie. Dawkę i częstotliwość przyjmowania leku ustala lekarz. Uwaga! Nie zaleca się podawania leku dzieciom poniżej 6 roku życia. Brak danych odnośnie bezpieczeństwa i skuteczności stosowania leku w tej grupie pacjentów. Uwaga! Budezonid nie działa rozkurczowo na oskrzela, w związku z czym nie powinien być stosowany w celu przerwania napadu astmy oskrzelowej. Aby leczenie było skuteczne i jak najbardziej bezpieczne należy przestrzegać zaleceń lekarza prowadzącego. Zapoznaj się z właściwościami leku opisanymi w ulotce przed jego zastosowaniem. Przed zastosowaniem leku należy sprawdzić datę ważności podaną na opakowaniu (etykiecie). Nie należy stosować leku po terminie ważności. Przechowuj lek w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta. Lek ten został przepisany przez lekarza prowadzącego celem leczenia konkretnego schorzenia. Nie należy go odstępować innym osobom ani używać w innych okolicznościach bez konsultacji z lekarzem.Działania niepożądane: Nieznaczne podrażnienie gardła. Donoszono o występowaniu grzybicy jamy ustnej i krtani.Uwaga! Zaleca się dokładnie płukać jamę ustną wodą po każdym zastosowaniu leku.Ponadto może wystąpić chrypka, która jest przemijająca i ustępuje po przerwaniu leczenia lub zmniejszeniu dawki. Ostrzeżenia: Należy poinformować lekarza w przypadku nadwrażliwości na budezonid lub jakąkolwiek substancję pomocniczą preparat. Należy poinformować lekarza o gruźlicy płuc, grzybiczych lub wirusowych zakażeniach dróg oddechowych. Należy poinformować lekarza o ciąży lub o podejrzeniu ciąży oraz karmieniu piersią.