Monocard

Podstawowe skladniki:

monoazotan izosorbidu,

Postać leku:

kapsułki

Nazwa międzynarodowa:

Zamienniki:

Działanie:

Właściwości rozszerzające naczynia wieńcowe,

Wskazania:

W celu zapobiegania bólom dławicowym u pacjentów z chorobą wieńcową serca. W leczeniu wspomagającym zastoinowej niewydolności serca u pacjentów, u których podawanie glikozydów i leków moczopędnych nie spowodowało wystarczającej poprawy.Nie należy stosować preparatu do doraźnego przerywania bólu dławicowego.

Wazne Informacje:

Sposób użycia. Stosować doustnie. Dawkę i częstotliwość przyjmowania leku ustala lekarz.Nie należy stosować preparatu do doraźnego przerywania bólu dławicowego.W trakcie leczenia nie należy spożywać alkoholu.Działania niepożądane: Bóle i zawroty głowy, nudności, obniżenie ciśnienia tętniczego, omdlenia, zaczerwienienie skóry twarzy, przyspieszenie akcji serca, osłabienie, niepokój, poty, skórne reakcje alergiczne.Ostrzeżenia: Należy poinformować lekarza w przypadku nadwrażliwości na lek lub na azotany. Należy poinformować lekarza o jaskrze, hipowolemii, podwyższonym ciśnieniu wewnątrzczaszkowym i śródgałkowym, urazach czaszki, krwotokach mózgowych, kardiomiopatii przerostowej zaporowej, zawale mięśnia sercowego z niskim ciśnieniem napełniania lewej komory, niedociśnieniu tętniczym (< 90 mmHg), przebytym wstrząsie kardiogennym, o przyjmowaniu leków obniżających ciśnienie krwi, leków antyarytmicznych, trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, sildenafilu. Lek jest przeciwwskazany w ciąży i okresie karmienia piersią.Lek może upośledzać sprawność psychofizyczną, a zatem zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.