Suplar

Podstawowe składniki:

amlodypina,

Postać leku:

tabletki powlekane

Nazwa międzynarodowa:

Zamienniki:

Działanie:

obniża ciśnienie tętnicze krwi, rozszerza tętniczki wieńcowe, zmniejsza zapotrzebowanie serca na tlen,

Wskazania:

Przy takich objawach jak nadciśnienie tętnicze, dławica piersiowa stabilna, dławica piersiowa naczynioskurczowa (typ Prinzmetala).

Ważne informacje:

Sposób użycia: Doustnie. Tabletki przyjmuje się niezależnie od posiłków, popijając szklanką wody. Dawkę i częstotliwość przyjmowania leku ustala lekarz. Nie należy stosować u dzieci, ponieważ nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania w tej grupie wiekowej. Działania niepożądane: Lek na ogół jest dobrze tolerowany, mogą jednak wystąpić bóle i zawroty głowy, nudności, obrzęki, zaczerwienienie twarzy i szyi, kołatanie serca, uczucie zmęczenia, senność, bóle brzucha. Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu amlodypiny na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych. Jednak u pacjentów, u których wystąpią zawroty głowy, bóle głowy, zmęczenie, nudności, zdolność ta może być zaburzona. Ostrzeżenia: należy poinformować lekarza w przypadku gdy ma się nadwrażliwość na amlodypinę lub inne pochodne dihydropirydyny, niedociśnienie tętnicze, stwierdzone zwężenie drogi odpływu z lewej komory serca (np. zwężenie zastawki aortalnej). Gdy przyjmuje się inne leki obniżające ciśnienie krwi. Jeśli jest się lub podejrzewa się, że jest się w ciąży lub karmi się piersią. Stosowanie w ciąży i u kobiet karmiących jest przeciwwskazane. Podawanie amlodypiny kobietom w wieku rozrodczym jest dozwolone pod warunkiem stosowania przez tę grupę pacjentek skutecznej antykoncepcji.

Oceń to post
Dodaj komentarz 0

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *